Markkinaoikeus määräsi 3,2 miljoonaa euroa seuraamusmaksuja rakennuseristeiden valtakunnallisesta hintakartellista Jackon Finlandille ja UK-Muoville

Markkinaoikeus vahvisti 3.3.2021 antamassaan ratkaisussa Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksen, että kolme rakennuseristevalmistajaa on syyllistynyt valtakunnalliseen hintakartelliin. Markkinaoikeuden päätös oli pääosin KKV:n seuraamusmaksuesityksen mukainen. KKV ei esittänyt seuraamusmaksua kartelliin osallistuneelle Styroplast Oy:lle, sillä se otti ensimmäisenä yhteyttä virastoon ja kertoi kartellista.

KKV esitti joulukuussa 2018, että markkinaoikeus määrää yhteensä yli 4 miljoonaa euroa seuraamusmaksuja Jackon Finland Oy:lle (aiemmin ThermiSol Oy) ja UK-Muovi Oy:lle niin kutsuttujen EPS-eristeiden, jotka puhekielessä tunnetaan styroksina, hintakartellista. Jackon Finland, UK-Muovi ja Styroplast sopivat vuosille 2013 ja 2014 ajoittuvista EPS-eristeiden hinnankorotuksista, niiden suuruudesta, ajankohdasta ja toteuttamistavasta tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa.

EPS-eristeet ovat rakentamisessa välttämättömiä tuotteita, joita käytetään pääasiassa rakennusten lämmöneristeinä ja teknisinä eristeinä sekä äänenvaimennukseen uudis- ja korjausrakentamisessa. Kartellissa sovittiin erityisesti eniten myytävien tuotteiden eli lattia- ja routaeristeiden hinnankorotuksista.

Markkinaoikeus katsoi näytetyksi, että yritykset ovat pyrkineet yhdessä nostamaan EPS-eristeiden hintatasoa ja parantamaan katettaan koko Suomen kattavalla hintakartellilla, joka kesti marraskuusta 2012 kesään 2014. Markkinaoikeus ei katsonut näytetyksi, että rikkomus olisi jatkunut vuoden 2014 loppuun, kuten KKV alun perin esitti.

Markkinaoikeus katsoi, että menettelyn vahingollisuutta korostaa se, että kyse on ollut kolmen suurimman eristevalmistajan samanaikaisista hinnankorotuksista. EPS-eristeiden kysyntä on kausittaista ja kasvaa voimakkaasti keväällä, kun rakennushankkeet alkavat. Hinnankorotukset on ajoitettu juuri suurimpaan kysyntään, mikä korostaa niiden vahingollisuutta.

– Kartellien vastaisen työn kannalta on tärkeää, että markkinaoikeus on tänään todennut eristevalmistajien erittäin vakavan hintakartellin, sanoo KKV:n johtaja Valtteri Virtanen.

Kartellin ei tule olla kannattava siihen osallistuneelle yritykselle

Kartelli tarkoittaa sitä, että keskenään kilpailevat yritykset sopivat esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden hinnoista, hinnankorotuksista tai markkinoiden jakamisesta. Kartellisopimus pyritään salaamaan asiakkailta ja julkisuudelta. Kartellit ovat laittomia, koska niiden keskeinen tavoite on nostaa kartelliin osallistuvien yritysten kannattavuutta. Sanktiona kartelliin osallistumisesta on seuraamusmaksu, jonka tuomioistuin määrää KKV:n esityksestä.

Markkinoikeus määräsi Jackon Finlandin maksamaan 2 miljoonaa euroa ja UK-Muovin maksamaan 1,2 miljoonaa euroa seuraamusmaksuja.KKV esitti alun perin, että markkinaoikeus määrää Jackon Finlandille 2,8 miljoonan euron ja UK-Muoville 1,5 miljoonan euron seuraamusmaksun kartellista.

– Kyseessä on selvä hintakartelli. Hintakartellit nostavat hintoja asiakkaiden vahingoksi ja ovat siten erittäin haitallisia viime kädessä sekä kuluttajille että kansantaloudelle. Niistä on syytä määrätä niin ankarat seuraamukset, ettei kartelli ole kannattavaa siihen osallistuville yrityksille, painottaa Virtanen.

Markkinaoikeuden ratkaisusta voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

KKV ei esittänyt seuraamusmaksuja Styroplastille, koska se toimitti virastolle todisteita kartellista

Styroplast otti yhteyttä KKV:hen marraskuussa 2015 ja toimitti virastolle ensimmäisenä tietoja ja todisteita kartellista. Siksi KKV vapautti Styroplastin seuraamusmaksusta.

– Seuraamusmaksusta vapautuminen on mahdollista vain sille kartellin jäsenelle, joka ensimmäisenä paljastaa kartellin viranomaiselle. Siksi kartellissa mukana olevan yrityksen kannattaa toimia ennen muita, jos se haluaa välttää seuraamusmaksut. Kuitenkin myös muilla kartellin jäsenillä on mahdollisuus hakea alennusta seuraamusmaksusta, jos ne toimittavat virastolle uusia tietoja ja todisteita rikkomuksesta, kuvaa johtava asiantuntija Pekka Mattila.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Jarno Sukanen, p. 029 505 3352
Johtava asiantuntija Pekka Mattila, p. 029 505 3324
Johtava asiantuntija Minna-Maija Vainikka, p. 029 505 3387
Johtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Lue lisää kartelleista:

Kerro kartellista ensimmäisenä ja vapaudu seuraamusmaksusta. KKV:n verkkosivuilta löytyvät ohjeet seuraamusmaksusta vapautumiseen.
Anna vihje kartellista. KKV:n verkkosivuilta löytyvä vihjelinkki kartellien tai muiden kiellettyjen kilpailunrajoitusten paljastamiseksi.