Markkinaoikeus määräsi Isojoen Konehallille 1,75 miljoonan euron seuraamusmaksun jälleenmyyjien hintojen määräämisestä verkkokaupassa

Markkinaoikeus määräsi 11.8.2022 maahantuonti- ja rautakauppayritys Isojoen Konehalli Oy:lle (IKH) 1,75 miljoonan euron seuraamusmaksun kielletystä määrähinnoittelusta. Määrähinnoittelu kuuluu vakavimpiin kilpailunrajoituksiin, sillä se estää jälleenmyyjien välisen hintakilpailun.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esitti toukokuussa 2020 markkinaoikeudelle 9 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämistä IKH:lle kielletystä määrähinnoittelusta. KKV:n selvitysten perusteella IKH asetti myymilleen tuotteille suositushinnat, joita se painosti eri tavoin jälleenmyyjänsä noudattamaan. KKV katsoi, että määrähinnoittelu koski IKH-tuotteiden myyntiä jälleenmyyjien verkkokaupoissa ja kivijalkamyymälöissä.

Markkinaoikeus katsoi, että IKH on kilpailulainsäädännön vastaisesti määrännyt jälleenmyyjiensä vähittäismyyntihinnoista näiden verkkokaupoissa maaliskuusta 2010 helmikuuhun 2015 saakka. Lisäksi IKH sopi valtuutettujen jälleenmyyjiensä kanssa ketjun yhteisessä verkkokaupassa noudatettavasta kiinteästä jälleenmyyntihinnasta vuodesta 2014 vuoteen 2020, jolloin KKV kielsi päätöksellään menettelyn.

“Olemme tyytyväisiä siihen, että markkinaoikeus on tunnistanut IKH:n toiminnan suunnitelmallisuuden ja haitallisen vaikutuksen jälleenmyyjien väliseen hintakilpailuun. Verkkokauppa on tehokas hintakilpailun väline, ja tämän vuoksi verkkokauppaan kohdistuva määrähinnoittelu nostaa kuluttajien tuotteista maksamia hintoja”, ylijohtaja Timo Mattila toteaa.

Markkinaoikeus katsoi, että asiassa ei tullut riittävän luotettavalla tavalla näytetyksi, että IKH olisi edellyttänyt jälleenmyyjiltään vähittäismyyntihintatason noudattamista IKH-tuotteiden kivijalkamyynnissä.

KKV tutustuu tarkemmin markkinaoikeuden päätökseen ja päättää sitten, valittaako se päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja 

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@kkv.fi

Jarno Sukanen

Johtaja, yksikön päällikkö

Annastina Kolehmainen

Johtava asiantuntija

    • Määrähinnoittelulla tarkoitetaan ylemmän ja alemman myyntiportaan – esimerkiksi maahantuojan ja jälleenmyyjän tai valmistajan ja maahantuojan – välisiä sopimuksia ja menettelytapoja, joiden tavoitteena on saada aikaan kiinteä tai vähimmäishintataso.
    • Hinnoista sopiminen eri myyntiportaiden välillä on lähes aina kiellettyä ja vahingollista, sillä se nostaa hintoja keinotekoisesti kuluttajien vahingoksi.
    • Määrähinnoittelu ei edellytä kirjallista sopimusta tavarantoimittajan ja jälleenmyyjän välillä.
    • Määrähinnoittelua on myös välillinen vaikuttaminen jälleenmyyntihintoihin esimerkiksi kannustamalla tai painostamalla tietyn hinnan noudattamiseen.
    • Määrähinnoittelu voi painostuksen ja kannustamisen sijasta syntyä myös ylemmän ja alemman myyntiportaan yhteisymmärryksessä. Määrähinnoittelu on kiellettyä riippumatta siitä, kumpi porras tekee aloitteen hinnoista sopimiseen.