Markkinaoikeus määräsi sakkoja kartellista Rovaniemen tarjouskilpailuissa

Markkinaoikeus määräsi tänään antamallaan päätöksellä Asunto-Väylä Oy:lle ja  CSC-Consulting Service Centre Oy:lle yhteensä 43.000 euron seuraamusmaksut kielletystä yhteistyöstä Lapin sairaanhoitopiirin ja Rovaniemen kaupungin järjestämissä kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen myyntiä koskevissa tarjouskilpailuissa vuosina 2006 ja 2009. Markkinaoikeuden päätös perustuu Kilpailuviraston sille tekemään seuraamusmaksuesitykseen.

Määrättyjen seuraamusmaksujen suuruuteen vaikutti muun muassa se, että rikkomukseen syyllistyneiden yhtiöiden liikevaihdot ovat verraten pieniä. Markkinaoikeus hylkäsi Kilpailuviraston esityksen siltä osin, kun virasto oli esittänyt seuraamusmaksun määräämistä Hansatalot Oy:lle.

Kartellit vahingoittavat asiakkaiden ja kuluttajien etuja sekä vaurioittavat kansantalouden toimintaa

Tarjouskartelli on lainvastainen sopimus tai järjestely, jossa tavaran myymistä, ostamista tai palveluksen suorittamista koskevien tarjousten antajat toimivat tarjouskilpailussa yhteistyössä kasvattaakseen omia tuottojaan. Kartelli pyritään toteuttamaan salaa niin, että tilaaja olettaisi yritysten kilpailevan normaalisti keskenään.

Kilpailijoiden välisten salaisten kartellien ehkäiseminen ja paljastaminen lisää sekä kansantalouden tehokkuutta että antaa paremman vastineen yritysten asiakkaiden ja kuluttajien rahoille. Kartellit rajoittavat tavaroiden ja palvelujen tuotantoa ja vähentävät asiakkaille tarjolla olevia vaihtoehtoja. Ne myös nostavat hyödykkeistä maksettavia hintoja verrattuna kilpailulliseen hintatasoon.

Lue lisää:
Vinkkejä tarjouskartellin havaitsemiseen

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385