Marknadsdomstolen påförde böter för kartell i Rovaniemis anbudsförfaranden

Genom ett beslut som  gavs idag påförde marknadsdomstolen påföljdsavgifter på sammanlagt 43 000 euro åt Asunto-Väylä Oy och CSC-Consulting Service Centre Oy för förbjudet samarbete vid anbudsförfaranden om försäljning av fastigheter och bostadslägenheter som ordnades av Lapplands sjukvårdsdistrikt och Rovaniemi stad under 2006–2009. Marknadsdomstolens beslut grundar sig på Konkurrensverkets  framställning om påföljdsavgift.

De påförda påföljdsavgifternas storlek påverkades bland annat av att omsättningarna för de bolag som gjort sig skyldiga till förseelsen är relativt små. Marknadsdomstolen avslog Konkurrensverkets framställning till den del verket framförde att Hansatalot Oy skulle påföras en påföljdsavgift.

Karteller skadar kundernas och konsumenternas intressen samt den samhällsekonomiska verksamheten

En anbudskartell är ett lagstridigt avtal eller arrangemang, där anbudsgivarna vid anbudsförfaranden som rör försäljning eller köp av vara eller tjänsteleverans samarbetar för att öka sina egna vinster. Man strävar efter att genomföra en kartell i hemlighet för att beställaren ska anta att företagen konkurrerar med varandra på normalt sätt.

Förebyggande och avslöjande av hemliga karteller mellan konkurrenter ökar både den samhällsekonomiska effektiviteten och ger företagens kunder och konsumenterna bättre valuta för pengarna. Kartellerna begränsar produktionen av varor och tjänster och minskar mängden alternativ som erbjuds åt kunderna. Dessutom höjer de produktpriserna jämfört med den konkurrensmässiga prisnivån.

Läs mer:
Tips för att upptäcka en anbudskartell (på finska)

Mer information:
Forskningschef Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385