Markkinaoikeus: Suomen Apteekkiyhtiöitä ei voinut sekoittaa tavalliseen apteekkiin

Markkinaoikeus on hylännyt kuluttaja-asiamiehen vaatimukset uhkasakon maksuun tuomitsemisesta ja kiellon määräämisestä terveystuotteita markkinoivalle Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:lle. Markkinaoikeuden mukaan kuluttajalle kerrottiin markkinointipuhelussa riittävän selkeästi, millaisen yrityksen kanssa hän oli tekemisissä.

Kuluttaja-asiamies kielsi vuonna 2017 Suomen Apteekkiyhtiöitä johtamasta kuluttajia harhaan käyttämällä nimeä Suomen Apteekki, Suomen Apteekkiyhtiöt tai muuta apteekki-sanan sisältävää ilmaisua, ellei se kerro markkinointipuhelussa yksiselitteisesti ja ymmärrettävästi, että se ei ole apteekkiluvan saanut yritys.

Kuluttaja-asiamies katsoi vuonna 2019 yrityksen rikkoneen sille määrättyä kieltoa ja vaati markkinaoikeudelta maksettavaksi yritykselle määrätyn 100 000 euron uhkasakon. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan Suomen Apteekkiyhtiöiden puhelinmarkkinoinnissa ei kerrottu riittävän selvästi, miten yritys eroaa lääkelaissa tarkoitetuista apteekkiluvan saaneista yrityksistä. Samalla kuluttaja-asiamies haki markkinaoikeudelta uutta uhkasakolla tehostettua kieltoa yritykselle.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan puheluiden ilmeisenä tarkoituksena oli herättää kuluttajan luottamus käyttämällä puhelun alussa yrityksestä nimeä Suomen Apteekki. Puheluiden toteuttamistapa johti kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan siihen, että kuluttaja jäi epätietoiseen tai virheelliseen käsitykseen yrityksen asemasta luvanvaraisena apteekkina.

Apteekkitoiminta on lääkelaissa säädetty luvanvaraiseksi toiminnaksi. Apteekki-sanaa ei kuitenkaan ole erikseen suojattu, eikä apteekki-sanan käyttäminen muunlaisen yrityksen nimen osana ole sinällään kielletty.

Puheluiden kokonaisvaikutelma ei ollut harhaanjohtava

Markkinaoikeus hylkäsi huhtikuussa 2021 kuluttaja-asiamiehen vaatimukset ja katsoi, että kuluttajan oli tullut ymmärtää markkinointipuhelun alussa ja lopussa annettujen hintatasoa ja tuotevalikoimaa koskevien tietojen perusteella, että Suomen Apteekki ei toimi kuluttajan tyypillisesti muutoin käyttämien apteekkiliikkeiden tavoin. Markkinaoikeuden mukaan puheluiden kokonaisvaikutelmasta kävi selväksi, että yritys ei ole tavallinen apteekkiyritys.

Kuluttaja-asiamies on alustavasti päättänyt olla hakematta valituslupaa korkeimmasta oikeudesta, koska käsiteltävässä asiassa ei ole nähtävissä yksittäistapausta yleisempää merkitystä.

Lisää aiheesta: