Marknadsdomstolen: Suomen Apteekkiyhtiöt kunde inte förväxlas med ett vanligt apotek

Marknadsdomstolen har förkastat konsumentombudsmannens yrkanden om utdömande av vite för betalning och meddelande av förbud till Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab, som marknadsför hälsoprodukter. Enligt marknadsdomstolen informerades konsumenten i marknadsföringssamtalet tillräckligt tydligt om vilket slags företag hen hade att göra med.

Konsumentombudsmannen förbjöd år 2017 Suomen Apteekkiyhtiöt att vilseleda konsumenter genom att använda namnet Suomen Apteekki (Finlands Apotek), Suomen Apteekkiyhtiöt (Finlands Apoteksbolag) eller något annat uttryck som innehåller ordet apotek, om det inte entydigt och begripligt i marknadsföringssamtalet framgår att det inte är ett bolag med koncession för apotek.

År 2019 ansåg konsumentombudsmannen att företaget hade brutit mot förbudet och krävde via marknadsdomstolen att bolaget ska betala ett vite på 100 000 euro. Konsumentombudsmannen anser att det i Suomen Apteekkiyhtiöts telefonmarknadsföring inte framgick tillräckligt tydligt hur företaget skiljer sig från företag som fått försäljningstillstånd med stöd av läkemedelslagen. Samtidigt ansökte konsumentombudsmannen hos marknadsdomstolen om ett nytt förbud förlagt med vite.

Enligt konsumentombudsmannen var det uppenbara syftet med samtalen att väcka konsumentens förtroende genom att i företaget i början av samtalet kallade sig Suomen Apteekki. Konsumentombudsmannen ansåg att samtalen genomförts på ett sådant sätt att konsumenterna förblev omedvetna om eller felaktigt trodde att företaget var ett apotek med koncession.

I läkemedelslagen föreskrivs att apoteksverksamhet är tillståndspliktig. Ordet apotek är dock inte separat skyddats och användningen av ordet som en del av ett företagsnamn är inte förbjuden.

Samtalens helhetsintryck var inte vilseledande

Marknadsdomstolen förkastade i april 2021 konsumentombudsmannens krav och ansåg att konsumenten på basis av de uppgifter om prisnivån och produktsortimentet som gavs i början och slutet av marknadsföringssamtalet borde ha förstått att Suomen Apteekki inte fungerar på samma sätt som de apoteksbutiker som konsumenter vanligen anlitar. Marknadsdomstolen ansåg att det klart framgick av samtalens helhetsintryck, att det inte rörde sig om ett vanligt apoteksföretag.

Konsumentombudsmannen har preliminärt beslutat att inte ansöka om besvärstillstånd hos högsta domstolen, eftersom det i ärendet inte kan skönjas någon mer allmän betydelse än i ett enskilt fall.

Läs mera: