Markkinointikielto Indoor Groupille huonekalujen jatkuvasta alennusmyyntimarkkinoinnista

Kuluttaja-asiamies on määrännyt kiellon Indoor Group Oy:lle Askon ja Sotkan alennusmyyntimarkkinoinnista, joka on ollut lainvastaista kuluttaja-asiamiehen yhtiölle useaan kertaan antamasta ohjeistuksesta huolimatta. Kiellon tehosteeksi on määrätty 100 000 euron uhkasakko. Yhtiön tulee muuttaa markkinointiaan kiellon vaatimalla tavalla 14.2.2017 mennessä.

Kuluttajien kannalta on sinällään hyvä, jos he saavat tuotteita alennettuun hintaan, mutta pitkittyneillä alennusmyynneillä on myös haittavaikutuksia. Alennusmyyntimarkkinoinnin pitkäkestoisuus ja tiheä toistuvuus johtaa kuluttajia harhaan hämärtämällä käsitystä yrityksen normaalista hintatasosta ja siten myös alennuksen todellisesta suuruudesta.

Indoor Group Oy:hyn kuuluvien vähittäiskauppaketjujen Askon ja Sotkan alennusmyyntimarkkinointi kesti yli kolme kuukautta sekä vuonna 2014 että 2015. Tämän lisäksi yhtiö on markkinoinut tuotteita alennushinnalla yhtäjaksoisesti yli kahden kuukauden ajan. Kuluttaja-asiamies kielsi Indoor Group Oy:tä myös vertaamasta markkinoinnissaan tuotteensa myyntihintaa ohjevähittäishintaan, jos kyseistä hintaa ei ole tosiasiassa kuluttajilta peritty. Lisäksi kuluttaja-asiamies kielsi esittämästä markkinoinnissa perätöntä väitettä siitä, että tarjoustuote on tarjolla tietyllä hinnalla vain lyhyen rajoitetun ajan, vaikka samaa tuotetta myydään samaan hintaan tarjousajan jälkeen. Yhtiö on näin korostanut harhaanjohtavasti tuotteidensa edullisuutta. Markkinaoikeus on pitänyt tällaisia markkinointikäytäntöjä lainvastaisina ratkaisuissaan.

Kuluttaja-asiamies on ohjeistanut Indoor Group Oy:tä markkinoinnin pelisäännöistä useaan kertaan ennen vuosina 2014 – 2015 tapahtunutta markkinointia. Koska muutosta ei ole tapahtunut, katsoi kuluttaja-asiamies nyt tarpeelliseksi määrätä yritykselle huonekalujen jatkuvaa alennusmyyntiä koskevan kiellon.

Yhtiön tulee muuttaa markkinointiaan kiellon mukaisella tavalla 14.2.2017 mennessä. Jos yritys kieltopäätöksestä huolimatta jatkaa lainvastaista menettelyä, kuluttaja-asiamies voi hakea markkinaoikeudesta uhkasakon maksuunpanoa.

Vuonna 2016 markkinaoikeus tuomitsi huonekalualalla toimivan Maskun maksamaan 100 000 euron uhkasakon jatkuvasta alennusmyyntimarkkinoinnista. Hintakysymyksiä käsitellään paraikaa myös korkeimmassa oikeudessa, joka myönsi joulukuussa 2016 kuluttaja-asiamiehelle valitusluvan urheilukauppa XXL:ää koskevassa asiassa.

Lisätietoja: