Matkanjärjestäjä Matka Eura Oy konkurssiin – Ohjeita kuluttajille korvausten hakemiseen

Matka Eura Oy on asetettu konkurssiin 29.1.2013. Yrityksellä on Kilpailu- ja kuluttajavirastossa konkurssin varalle vakuus, josta maksetaan korvausta valmismatkoista.

Valmismatkana pidetään kahden tai useamman matkailupalvelun yhdistelmää, joka myydään yhdistettyyn hintaan. Valmismatkasta voi hakea korvausta Kilpailu- ja kuluttajaviraston hallussa olevasta vakuudesta seuraavista kuluista:

  • Matkustajien paluukuljetus ja majoitus matkakohteessa paluukuljetukseen saakka, jos matkaan sisältyi majoitus.
  • Kuluttajien maksamat ennakkomaksut ja keskeytyneestä matkasta käyttämättä jääneen matkan osuus.
  • Valmismatkan ostoon oikeutetut vastikkeelliset lahjakortit.
  • Jos asiakas on maksanut valmismatkaan kuuluvan majoituksen uudelleen, vakuudesta korvataan hotellimajoitus alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

Ohjeita valmismatkan ostaneelle kuluttajalle

Jos olet maksanut matkasi osittain tai kokonaan luottokortilla, voit ottaa yhteyttä myös luotonantajaan. Jos haet korvausta luottoyhtiöltä, et enää voi hakea sitä Kilpailu- ja kuluttajaviraston vakuudesta.

Jos olet maksanut matkan suoraan Matka Eura Oy:lle, toimita korvaushakemus Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Korvaushakemuslomakkeet voi tilata puhelinnumerosta 029 505 3006/ valmismatkavalvonta.

Lomakkeita ei voi lähettää sähköpostitse, koska hakemukseen tarvitaan allekirjoitus.

Hakemukseen on myös liitettävä:

  • Alkuperäiset lahjakortit
  • Maksutositteet alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina kopioina. Jos matka on maksettu verkkopankissa, tositteeksi riittää tulostettava kuitti ja kopio tiliotteesta.
  • Tilausvahvistus tai jokin muu matka-asiakirja, josta käyvät ilmi matkalle osallistujien nimet ja matkan luonne.
  • Jos olet saanut matkaa koskevat lentoliput, myös ne on liitettävä alkuperäisinä hakemukseen.

Lomakkeet postitetaan osoitteeseen Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki.

Vakuudesta ei korvata esimerkiksi menetetystä työajasta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä, matkavakuutusta, rokotuksista aiheutuneita kuluja, korvausta mielipahasta, joka aiheutui pilalle menneestä lomasta eikä matkakohteessa ostettuja retkipaketteja. Näitä korvauksia voi hakea elinkeinonharjoittajalta, tarvittaessa oikeusteitse. Vakuudesta ei myöskään korvata matkoja, joissa maksajana on yritys eikä vastikkeettomia eli mainostarkoituksessa annettuja lahjakortteja.

Korvaushakemukset tulee toimittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastoon 30.4.2013 kello 16:15 mennessä. Päätöstenteko korvauksista voi alkaa vasta sen jälkeen.

Jos ostettu matka ei ole valmismatka (esim. pelkkä majoitus)

Jos olet ostanut Matka Eura Oy:ltä pelkän majoituksen tai muun yksittäisen matkailupalvelun, korvauksen hakeminen riippuu matkan maksutavasta.

  • Jos olet maksanut matkan luottokortilla, tee oikaisupyyntö luottoyhtiölle. Luottokortilla maksaneella asiakkaalla on oikeus pidättäytyä laskun maksamisesta. Jos olet jo maksanut laskun, sinulla on oikeus saada rahat takaisin siltä luotonantajalta, joka on rahoittanut kaupan.
  • Jos olet maksanut matkan muulla tavoin, esimerkiksi käteisellä, ole yhteydessä elinkeinonharjoittajaan ja hae korvausta tarvittaessa oikeusteitse.