Matkanjärjestäjä Saboure World Oy konkurssiin – korvausta voi hakea KKV:ltä

Saboure World Oy on asetettu konkurssiin 3.10.2019. Yrityksellä on Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) konkurssin varalle vakuus, josta asiakkaat voivat hakea korvausta toteutumatta jääneistä matkapalveluyhdistelmistä.

Korvaushakemus tulee toimittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Korvauksenhakulomakkeen voi tilata KKV:stä puhelimitse 029 505 3193 tai sähköpostilla konkurssit@kkv.fi. Hakemukset tulee toimittaa 12.6.2020 kello 16.15 mennessä.

Mistä kuluista voi hakea korvausta?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston hallussa olevasta vakuudesta voi hakea korvausta seuraavista kuluista:

  • Matkustajien maksamat ennakkomaksut ja keskeytyneestä matkasta käyttämättä jääneen matkan osuus.
  • Matkapalveluyhdistelmien ostoon oikeutetut vastikkeelliset lahjakortit.
  • Matkustajien paluukuljetus ja majoitus matkakohteessa paluukuljetukseen saakka, jos matkaan sisältyi majoitus.

Vakuudesta ei korvata esimerkiksi

  • menetetystä työajasta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä
  • matkavakuutusta
  • viisumia
  • rokotuksista aiheutuneita kuluja
  • korvausta mielipahasta, joka aiheutui pilalle menneestä lomasta
  • matkakohteessa ostettuja retkipaketteja

Vakuudesta ei myöskään korvata matkoja, jotka on ostettu liikematkustamista koskevan yleisen sopimuksen perusteella, eikä vastikkeettomia eli mainostarkoituksessa annettuja lahjakortteja.