Researrangören Saboure World Oy i konkurs – ersättning kan sökas från KKV

Saboure World Oy försattes i konkurs den 3 oktober 2019. Företaget har en säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket (KKV) i händelse av konkurs, ur vilken kunder kan söka ersättning för ogenomförda paketresor.

Ansökan om ersättning ska lämnas in till Konkurrens- och konsumentverket. Blanketten för ansökan om ersättning kan beställas från KKV per telefon 029 505 3193 eller per e-post konkurssit@kkv.fi. Ansökan ska inlämnas senast den 12 juni 2020 kl. 16.15.

För hurdana kostnader kan man söka ersättning?

Från Konkurrens- och konsumentverkets säkerhet kan man söka ersättning för följande kostnader:

  • Förskottsbetalningar som resenärerna erlagt och den del av resan som inte utnyttjats på grund av att resan avbrutits.
  • Presentkort mot vederlag som berättigar till köp av kombinerade resetjänster.
  • Resenärernas returtransporter samt inkvartering på destinationsorten fram till returtransporten, såvida resan inkluderade inkvartering.

Från säkerheten ersätts inte till exempel

  • ekonomiska förluster på grund av förlorad arbetstid
  • reseförsäkringar
  • visum
  • kostnader till följd av vaccinationer
  • ersättning för grämelse som uppstått till följd av en förstörd semester
  • utfärdspaket som köpts på resedestinationen.

Från säkerheten ersätts inte heller resor som har köpts på basis av ett allmänt avtal om affärsresor eller presentkort utan vederlag, det vill säga presentkort som har utdelats i reklamsyfte.