Matkatoimisto Tampereen Sukelluskeskus Oy konkurssissa – korvauksenhakuohjeet kuluttajille

Matkatoimisto Tampereen Sukelluskeskus Oy on asetettu konkurssiin 14.6.2017. Yrityksellä on Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) konkurssin varalle vakuus, josta maksetaan korvausta valmismatkoista. Asiakkaat voivat hakea toteutumatta jääneistä matkoista korvausta KKV:n hallussa olevasta vakuudesta.

Kuluttajat voivat tilata korvauksenhakulomakkeen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (puh. 029 505 3193 / konkurssit@kkv.fi). Hakemus tulee toimittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastoon 31.10.2017 kello 16.15 mennessä. Päätösten teko korvauksista alkaa vasta määräajan umpeuduttua.

Mistä kuluista voi hakea korvausta?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston hallussa olevasta vakuudesta voi hakea korvausta seuraavista kuluista:

  • Kuluttajien maksamat ennakkomaksut ja keskeytyneestä matkasta käyttämättä jääneen matkan osuus.
  • Valmismatkan ostoon oikeuttavat vastikkeelliset lahjakortit.
  • Matkustajien paluukuljetus ja majoitus matkakohteessa paluukuljetukseen saakka, jos matkaan sisältyi majoitus.

Mistä kuluista ei voi hakea korvausta?

Vakuudesta ei korvata esimerkiksi

  • menetetystä työajasta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä
  • matkavakuutusta
  • viisumia
  • rokotuksista aiheutuneita kuluja
  • korvausta mielipahasta, joka aiheutui pilalle menneestä lomasta
  • matkakohteessa ostettuja retkipaketteja.

Vakuudesta ei myöskään korvata matkoja, joissa maksajana on yritys, eikä vastikkeettomia eli mainostarkoituksessa annettuja lahjakortteja.