Resebyrån Tampereen Sukelluskeskus Oy har försatts i konkurs – anvisningar för konsumenter

Resebyrån Tampereen Sukelluskeskus Oy försattes i konkurs den 14 juni 2017. Företaget har en säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket (KKV) för eventuell konkurs, från vilken ersättning för paketresor betalas ut. Kunderna kan ansöka om ersättning för oförverkligade resor från den säkerhet som KKV innehar.

Konsumenter kan beställa en blankett för ansökan om ersättning från Konkurrens- och konkurrentverket (tfn 029 505 3193 / konkurssit@kkv.fi). Ansökan ska lämnas till Konkurrens- och konsumentverket senast den 31 oktober 2017 kl. 16.15. Beslutsfattandet gällande ersättningar inleds först efter att tidsfristen löpt ut.

För vilka kostnader kan man söka ersättning?

Från den säkerhet som Konkurrens- och konsumentverket innehar kan man söka ersättning för följande kostnader:

  • Förskottsbetalningar som resenärerna erlagt och den del av resan som inte utnyttjats på grund av att resan avbrutits.
  • Presentkort mot vederlag som berättigar till köp av paketresa.
  • Resenärernas returtransporter samt inkvartering på destinationsorten fram till returtransporten, såvida resan inkluderade inkvartering.

För vilka kostnader kan man inte söka ersättning?

Från säkerheten betalas inte ersättning till exempel för

  • ekonomiska förluster på grund av förlorad arbetstid
  • reseförsäkringar
  • visum
  • kostnader till följd av vaccinationer
  • besvikelse till följd av att semestern blev förstörd
  • utfärdspaket som köpts i destinationen

Från säkerheten ersätts inte heller resor där betalaren utgörs av ett företag, inte heller presentkort utan vederlag, det vill säga presentkort som har utdelats i reklamsyfte.