Mehiläisen ja Pihlajalinnan yrityskaupan käsittelymääräaikaa on jatkettu 27.8.2020 saakka

Markkinaoikeus on pidentänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) tutkittavana olevan Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan käsittelymääräaikaa 27.8.2020 saakka. KKV haki markkinaoikeudelta lisäaikaa, jotta yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnin vaatimat laajat selvitykset saadaan toteutettua.

KKV aloitti 12.3.2020 Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan jatkokäsittelyn, koska viraston alustavien selvitysten mukaan yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia terveyspalveluiden markkinoilla Suomessa. KKV antoi 27.5.2020 päätöksen käsittelymääräajan jatkamisesta Pihlajalinnan virastolle toimittamissa tiedoissa olleiden puutteellisuuksien vuoksi. Virasto sai puuttuneet tiedot 24.6. Käsittelymääräajan jatkamisen myötä kilpailulain mukainen jatkoselvityksen 69 työpäivän käsittelymääräaika olisi päättynyt 27.7.2020.

KKV haki 25.6.2020 markkinaoikeudelta käsittelymääräajan pidentämistä 23 työpäivällä 27.8.2020 saakka. Terveysyhtiöiden välisen yrityskaupan kilpailuvaikutusten arviointi on edellyttänyt laajoja selvityksiä, ja koronakriisin aiheuttamat poikkeusolot ovat vaikeuttaneet selvitystoimia. Määräajan pidennys oli tarpeen sen vuoksi, että kaupan osapuolille voidaan varata riittävä aika tulla kuulluksi ja vastata asianmukaisesti viraston selvityksiin.

Osapuolet eivät vastustaneet määräajan pidentämistä, ja markkinaoikeus hyväksyi KKV:n hakemuksen 26.6.2020.

Lue lisää:
KKV selvittää tarkemmin Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia, KKV:n tiedote 12.3.2020

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Laura Kauppila, p. 029 505 3335
Erityisasiantuntija Lauri Kirkkola, p. 029 505 3073
Johtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Jatkokäsittely kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää II-vaiheen käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.
Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.