Moni kuluttaja ongelmissa sähköyhtiö Fi-Nergy Voiman kanssa

Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tullut tämän vuoden alusta yli 200 ilmoitusta ongelmista, jotka koskevat sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voimaa. Kuluttajat kertovat virheistä ja puutteista sopimuksissa, laskutuksessa ja asiakaspalvelussa. Koska ongelmia ei ole saatu korjattua aikaisemmilla valvontatoimenpiteillä, kuluttaja-asiamies on nyt tarttumassa järeämpiin keinoihin.

Monet kuluttajien kohtaamista ongelmista liittyvät Fi-Nergyn laskutukseen. Sähköntoimituksesta laskutetaan etukäteen käyttöarvion perusteella ja arvio on monesti ollut huomattavasti liian suuri. Ennakkolaskutus käynnistyy ennen sähköntoimituksen alkamista, vaikka sopimus alkaisi vasta usean kuukauden kuluttua. Laskutusta ei ole tasattu tasaisin väliajoin vastaamaan asiakkaan todellista sähkönkäyttöä.

Kuluttajien on ollut vaikea saada laskutusvirheitä korjattua sopimuksen päättymisen jälkeen, muun muassa siksi, että yritykseen on vaikea saada yhteyttä sekä puhelimitse että sähköpostitse.

Asiakkaat eivät ole saaneet loppulaskua sähkömarkkinalain edellyttämässä 6 viikossa sähköntoimituksen päättymisestä. Myös ennakkomaksujen palautus yhtiöltä on viivästynyt kohtuuttomasti.

Epämääräiset sopimukset aiheuttavat päänvaivaa

Ilmoitusten mukaan sähkönmyyntisopimuksia on syntynyt ilman, että kuluttajat olisivat hyväksyneet tarjottua sopimusta. Monet Fi-Nergyn asiakkaat eivät ole saaneet lainkaan sopimusvahvistusta, vaikka laskuja on alkanut tulla nopeassa tahdissa.

Kuluttajalla on oikeus kiistää epäselvissä olosuhteissa syntynyt sähkönmyyntisopimus. Jos myyjä ei ole toimittanut sopimusvahvistusta tai se tulee vasta 14 päivän peruuttamisajan jälkeen ja myyjä alkaa silti laskuttaa, kuluttaja voi ilmoittaa kirjallisesti sekä uudelle myyjälle että paikalliselle sähköverkkoyhtiölle kiistävänsä sopimuksen. Tällöin verkonhaltija ei toteuta myyjänvaihtoa.

Osa Fi-Nergyn myyntisopimuksista on solmittu alkamaan vasta pitkän ajan päästä, koska kuluttajalla on ollut määräaikainen sopimus toisen sähköntoimittajan kanssa. Yli 6 kuukautta sopimuksenteon ja voimaantulon välillä on usein kohtuuttoman pitkä aika, sillä olosuhteet ja esimerkiksi sähkön hinnoittelu voivat tässä ajassa muuttua.

Sähkön lisäksi yhtiö myy kahden vuoden määräaikaisia palvelusopimuksia, jotka sisältävät siirtohintojen kilpailutuksen, eli yhtiö lupaa selvittää, voiko kuluttajan siirtosopimusta vaihtaa parempaan. Yhtiön ehtojen mukaan palvelusopimus voi tulla voimaan, vaikka sähkönmyynti alkaisi vasta myöhemmin.

Ilmoituksia kiihtyvällä tahdilla

Kuluttajat ovat ilmoittaneet Fi-Nergyä koskevista ongelmista tänä vuonna jo yli 200 kertaa ja viime vuonna yli 500 kertaa. Ilmoituksiin sisältyvät yhteydenotot kuluttajaneuvontaan, ilmoitukset kuluttaja-asiamiehelle ja reklamaatioapurin kautta kirjatut tapaukset. Ongelmat ovat jatkuneet kuluttaja-asiamiehen valvontatoimenpiteistä huolimatta ja siksi kuluttaja-asiamies on tarttumassa järeämpiin keinoihin, joista kerrotaan lähikuukausina lisää.

Ongelmatilanteissa kuluttajien kannattaa tehdä kirjallinen reklamaatio Fi-Nergylle esimerkiksi sähköpostitse. Reklamaation tekemiseen voi hyödyntää reklamaatioapuria. Jos ongelmat tästä huolimatta jatkuvat, kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.