Opettajille uusi aineisto kaupallisen viestinnän ilmiöistä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut opettajille uuden verkkoaineiston, jossa käsitellään kaupallisen viestinnän eri muotoja. Aineiston avulla opettajat voivat auttaa oppilasta tunnistamaan, milloin ja miten häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti.

Digitaalisesta mediasta ja teknologiasta on tullut luonnollinen osa lasten kasvuympäristöä. Digitaalisuus näkyy lasten arkielämässä esimerkiksi uudenlaisina markkinoinnin ja mainonnan tapoina. Kaikki koululaiset eivät kuitenkaan aina tunnista verkossa mainoksia muusta aineistosta. He eivät myöskään välttämättä osaa valita hyödyllisintä linkkiä hakukoneiden antamista vaihtoehdoista eivätkä arvioida tietojen luotettavuutta.

KKV:n laatima verkkoaineisto tarjoaa opettajille eväitä siihen, miten oppilasta voidaan aktivoida kehittämään tiedonhallintataitojaan. Tavoitteena on, että oppilas osaa tulkita ja arvioida kaupallisia viestejä eri medioissa. Silloin hän pystyy myös suojaamaan omia tietojaan ja suhtautumaan kriittisesti tarjouksiin, jotka kuulostavat liian hyviltä ollakseen totta. Oppilasta voidaan myös auttaa hahmottamaan, miten eri markkinointikeinot muuttuvat median ja digitaalisten ratkaisujen kehittyessä.

Verkkoaineisto liittyy KKV:n tehtävään kuluttajavalistuksen ja -kasvatuksen edistäjänä ja toteuttajana.  Virasto on myös ollut mukana kehittämässä uutta, syksyllä 2016 kouluissa käyttöön otettavaa opetussuunnitelmaa, jossa digitaalisuus on otettu aiempaa paremmin huomioon.

Kaupallisen viestinnän ilmiöitä -aineisto

Lisämateriaalia kuluttajataitojen opetuksesta