Lärare får nytt material om fenomen inom kommersiell kommunikation

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har publicerat nytt webbmaterial för lärare, som behandlar olika former av kommersiell kommunikation. Med hjälp av materialet kan läraren hjälpa eleven att upptäcka när och hur han eller hon blir utsatt för kommersiell påverkan.

Digitala medier och digital teknologi har blivit en naturlig del av barnens uppväxtmiljö. Det digitala visar sig i barnens vardag till exempel i form av nya marknadsförings- och reklammetoder. Alla elever kan emellertid inte alltid särskilja reklam från annat material på webben. De kan inte heller nödvändigtvis välja den nyttigaste länken bland de alternativ som sökrobotarna presenterar, eller bedöma hur tillförlitliga uppgifterna är.

Det webbmaterial som KKV skapat visar lärare hur de kan aktivera eleverna så att dessa utvecklar sina informationsfärdigheter. Målet är att eleven kan tolka och kritiskt bedöma kommersiell information i olika medier. Då kan eleven också skydda sina egna uppgifter och förhålla sig kritiskt till erbjudanden som låter för bra för att vara sanna. Läraren kan också hjälpa eleven att gestalta hur olika marknadsföringsmetoder förändras när medierna och de digitala lösningarna utvecklas.

Webbmaterialet hänför sig till KKV:s uppgift att främja och genomföra konsumentupplysning och konsumentfostran. Ämbetsverket har också medverkat i utvecklingen av den nya undervisningsplanen som tas i bruk hösten 2016 och där det digitala beaktas i högre grad än tidigare.

Materialet Fenomen inom kommersiell kommunikation

Ytterligare material för undervisning i konsumentkompetens