Etsin tietoa ja kohtaan mainontaa

Toisella Ostopolun askeleella etsitään tietoa ja kohdataan mainontaa. Tämä vaihe sisältää kaiken verkkoselailun aina tiedonhankinnasta vapaa-ajan käyttöön. Tärkeitä taitoja ovat tiedonhankinta, mainonnan tunnistettavuus, vertailusivustot ja omien tietojen hallinta.

Etsin tietoa ja kohtaan mainontaa -askeleella saadaan käsitystä mitä tapahtuu ennen varsinaista kauppaa – mitä kaupallista viestintää nuoret kohtaavat, kuinka tuotteen tai palvelun tietoja haetaan ja verrataan sekä miten meihin vaikutetaan.

Oppijaa autetaan ymmärtämään hänen oikeudellinen asemansa erilaisten myyntikanavien käyttäjänä sekä harjoitellaan mainonnanlukutaitoa.

Tavoiteltava osaaminen kuluttajana

 • Selaa, hakee ja suodattaa tuotteita ja palveluita koskevaa tietoa lähdekriittisesti ja tietoturvallisesti
 • Tunnistaa kaupallisen vaikuttajan keinoineen mediasta ja arvioi omaa toimintaansa mediassa
 • On tietoinen oikeudestaan tunnistettavaan mainontaan paikkansa pitäviin tietoihin mainonnassa.

Etsin tietoa ja kohtaan mainontaa -askeleella opetus suunnitellaan

 • Motivoimaan kuluttajaa kriittiseen tuotteita ja palveluita koskevan tiedon selaamiseen, hakemiseen ja suodattamiseen.
 • Motivoimaan kuluttajaa tunnistamaan kaupallista vaikuttamista ja arvioimaan omaa toimintaansa.
 • Motivoimaan kuluttajaa tietoiseen ja kriittiseen toimintaan ja vaikuttamiseen kaupallisessa mediassa.

Pohdi ja sovella oppilaan ja opiskelijan taso huomioiden mikä on heidän kykynsä omaksua kuluttajansuojaan liittyvää tietoa. Tieto rakentuu aiemmin opitun päälle, mikä tekee oppimisesta jatkumon. Opetuksen konkretisoinnin apuna voi käyttää seuraavia kysymyksiä ja ilmiöitä. Kysymyksiä ei ole tarkoitus esittää oppilaalle sellaisenaan, vaan opetusta tarkennetaan ja eriytetään siten, että ne sopivat oppijan osaamistasolle.

Varhaiskasvatus Alakoulun 6–9-vuotiaat
Mistä saa tietoa ostettavista asioista?
 • Missä voi nähdä kuvia leluista?
 • Mitä älylaitteista voi selata?
 • Mitä on omistaminen?
 • Mitä on tieto?
 • Mitä on mainonta?
 • Missä mainontaa voidaan kohdata?
 • Mistä tietoa saadaan?
 • Mitä on selaaminen?
 • Menetelminä ovat lapselle tyypilliset tavat oppia, kuten leikki, keskustelut ja perushoidon tilanteet.

  Ilmiöt: 
 • Lelujen mainonta
 • Mainonta älylaitteissa
 • Sopivia opetustapoja on tässä ikävaiheessa tutkiminen, leikit, pelit ja keskustelut. Opettajan malli ja ohjaus arjen kulutustilanteissa korostuu.

  Ilmiöt: 
 • Mainokset
 • Tiedonhankinta
 • Kriittinen teknologian käyttö
 • 10–12-vuotiaat 13–18-vuotiaat
  Miten mainonta ohjaa kuluttamistamme?
 • Mitä on sallittu mainonta?
 • Mitä kaupallista sisältöä kohtaamme älylaitteiden välityksellä?
 • Miten tiedon luotettavuutta voidaan arvioida?
 • Miksi kuluttajan tulee tunnistaa mainonnassa käytettäviä keinoja?
 • Miksi saatavilla oleva tieto on vaihtelevaa?
 • Miksi sopimattomaan mainontaan tulee reagoida?
 • Miksi verkkosivut keräävät tietoa selaushistoriastamme?
 • Miksi kaupallista vaikuttamista säädellään lailla ja itsesäätelymekanismeilla?
 • Sopivia opetustapoja on tässä ikävaiheessa esim. tutkiminen, harjoittelu, pelit ja keskustelut. Opettajan malli ja opetukseen sisällytetty tietoinen kulutusvalintojen tekemisen harjoittelu- ja keskustelutilanteiden luominen ovat tärkeitä.

  Ilmiöt: 
 • Mainonta sosiaalisessa mediassa
 • Mainonnan tarkoitus
 • Sopivia opetustapoja tässä ikävaiheessa ovat erilaiset ongelmaratkaisua sisältävät menetelmät, tutkiminen, roolipelit, simulaatiot ja keskustelut. Opettajan malli ja opetukseen sisällytetty tietoinen kulutusvalintojen tekemisen harjoittelu- ja reflektointilanteiden luominen ovat tärkeitä.

  Ilmiöt: 
 • Luotettava tieto
 • Mainonnan tukeminen omalla toiminnalla