Oppimisalusta KKV Kampus uudistaa kuluttajansuojan verkkokoulutusta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on avannut digitaalisen oppimisalustan KKV Kampuksen, jonka avulla ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen opiskelija voi oppia kuluttajansuojaa ja saada valmiuksia asiakaslähtöiseen liiketoimintaan. KKV Kampuksen tavoitteena on myös tarjota mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

”Digitalisoituvassa kaupankäynnissä tarvitaan uudenlaista osaamista, mutta myös osaamistason ja koulutustason nostoa. Tavoitteemme on osaavat yrittäjät ja tietoisemmat kuluttajat. KKV Kampus on verkkokoulutuksia varten rakennettu digitaalinen oppimisalusta, jolla vastaamme jatkuvan oppimisen haasteisiin”, kertoo KKV:n johtava asiantuntija Taina Mäntylä.

KKV Kampuksen ensimmäisen vaiheen kurssit liittyvät kuluttajansuojaan ja ostamiseen sekä yrittäjyyteen ja liiketoimintaan. Perus- ja jatkokurssit on suunniteltu siten, että opittavat asiat voi helposti yhdistää oppijan arkeen ja osto- ja myyntitilanteisiin. Harjoituksissa kuluttajansuojaa voi opiskella sekä kuluttajataitojen että myyjänvastuun näkökulmasta. Opettajat ja kouluttajat voivat hyödyntää KKV Kampuksen kurssien tehtäviä ja harjoituksia omaan opetukseensa soveltuvalla tavalla.

Myöhemmin tänä vuonna KKV Kampuksella julkaistavat syventävät mikrokurssit tarjoavat kuluttajansuojan soveltamisessa tarvittavaa teoreettista tietoa asiantuntijatason jatkuvan oppimisen tukemiseen. Syventävät kurssit on tarkoitettu asiantuntijoille tai korkea-asteen opiskelijoille.

Kurssien ja tehtävien suunnittelua on tehty yhteiskehittäen oppimisen asiantuntijoiden ja oppijoiden kanssa. Myös oppimisalustaa on rakennettu ja testattu yhdessä käyttäjien kanssa.  Moodle-teknologiaan pohjautuvan oppimisalustan on toimittanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolle Mediamaisteri Oy.

KKV Kampus täydentää kkv.fi -verkkosivuja, jossa on tietoja ja ohjeita oppimisen asiantuntijalle opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

KKV Kampuksen osoite on kkv-kampus.fi.