Inlärningsplattformen KKV Kampus förnyar webbutbildningen om konsumentskydd

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har öppnat en digital inlärningsplattform, KKV Kampus, som gör det möjligt för personal i andra stadiets utbildningar och högskolestuderande att lära sig om konsumentskydd och få färdigheter för kundinriktad affärsverksamhet. På KKV Kampus kan man också upprätthålla och uppdatera sitt eget kunnande i en verksamhetsmiljö som ständigt förändras. Till en början är innehållet på finska, men även svenskspråkigt innehåll är på kommande.

”I den digitaliserade handeln behövs ny kompetens, men också en höjning av kompetensnivån och utbildningsnivån. Vårt mål är kunniga företagare och mer medvetna konsumenter. KKV Kampus är en digital inlärningsplattform som byggts upp för webbutbildningar och där vi svarar på utmaningarna med kontinuerligt lärande. När implementeringsfasen är klar utvidgar vi kursutbudet och gör det mångsidigare ”, berättar KKV:s ledande sakkunnig Taina Mäntylä.

I inledningsskedet omfattar kurserna på KKV Kampus konsumentskydd och köp, samt företagande och affärsverksamhet. Grund- och fortsättningskurserna har planerats så att det är lätt att kombinera det man lär sig med den studerandes vardag samt köp- och försäljningssituationer. Under övningarna kan man studera konsumentskydd både med tanke på konsumentfärdigheter och säljaransvar. Lärarna och utbildarna kan utnyttja kursernas uppgifter och övningar vid KKV Kampus på ett sätt som lämpar sig för deras undervisning.

De fördjupade mikrokurserna som KKV Kampus publicerar senare i år ger den teoretiska kunskap som behövs för att tillämpa konsumentskyddet för att stödja kontinuerligt lärande på expertnivå. De fördjupade kurserna är avsedda för experter eller högskolestuderande.

Kurserna och uppgifterna har planerats och utvecklats tillsammans med experter på inlärning och med studerande. Även inlärningsplattformen har byggts upp och testats tillsammans med användarna.  Inlärningsplattformen som baserar sig på Moodle-teknologi har levererats till Konkurrens- och konsumentverket av Mediamasteri Oy.

KKV Kampus kompletterar webbplatsen kkv.fi, där experter på lärande kan hitta information och anvisningar för planering och genomförande av undervisning.

KKV Kampus adress är kkv-kampus.fi.