Pikaluoton ottaneilla paljon maksuvaikeuksia muihin velallisiin verrattuna

Pikaluotoista ja niihin liittyvistä ongelmista on keskusteltu julkisuudessa vuosien ajan, mutta niiden yleisyydestä ei ole ollut tarkkoja tietoja. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) raportti tarkentaa nyt kokonaiskuvaa pikaluottoihin liittyvien ongelmien laajuudesta ja laadusta. Pikaluottoja ottaa vuosittain vain noin 1–2 prosenttia aikuisväestöstä, mutta he kokevat enemmän maksuvaikeuksia kuin muita lainoja ottaneet. Ongelmat kasautuvat haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, jotka ovat ottaneet pikaluoton lisäksi jotain muutakin lainaa.

Aineistojen perusteella pikaluottoja ottavat muita useammin alle 35-vuotiaat, vähemmän koulutetut, työttömät, pienituloiset, yksinasuvat ja miehet. Pikaluottoihin liittyvät ongelmat osuvat erityisesti haavoittuviin kuluttajiin. Haavoittuvuutta voivat lisätä esimerkiksi suuret elämänmuutokset, kuten avioero tai työttömäksi joutuminen sekä puutteelliset talousosaamisen ja elämänhallinnan taidot.

Pikaluottoja ottaneet kokevat maksuvaikeuksia muita useammin

Pikaluoton ottaneista 32–45 prosenttia oli kokenut erilaisia maksuvaikeuksia, 45 prosentilla oli vaikeuksia lyhentää lainaa ja 35 prosenttia kertoi ottaneensa uutta velkaa velan hoitamiseen. Sen sijaan henkilöistä, joilla oli muuta lainaa kuin pikaluottoa, 2,6–9 prosenttia oli kokenut maksuvaikeuksia, 6,6 prosentilla oli vaikeuksia lyhentää lainaa ja vain 2,6 prosenttia oli ottanut uutta velkaa lainan maksamiseksi.

”Huolestuttava havainto oli, että maksuvaikeudet ovat moninkertaisesti yleisempiä pikaluottoa ottaneilla kuluttajilla kuin niillä, joilla on jotain muuta velkaa”, toteaa väitöskirjatutkija Jussipekka Salo Helsingin yliopistosta.

Pikaluottoja ottaneista erottuivat vielä erikseen henkilöt, joilla oli pikaluoton lisäksi myös muuta lainaa. He kokivat useammin ongelmia lainan lyhennyksessä ja sopivat takaisinmaksuaikatauluun muutoksista useammin kuin he, joilla oli ainoastaan pikaluottoa.

Pikaluotoista paitsi taloudellisia myös sosiaalisia ongelmia

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään pikaluottojen kytkeytyvän maksuongelmien ja ylivelkaantumisen lisäksi myös erilaisiin riippuvuuksiin, syrjäytymiseen ja yleiseen huono-osaisuuteen. Maksuvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi olisikin syytä pohtia yksittäisten ihmisten taloudellisten menetysten rinnalla myös pikaluottojen laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. KKV toivookin, että raporttiin kerättyjä tietoja hyödynnettäisiin luottoihin ja velkaongelmien vähentämiseen liittyvissä sääntelyhankkeissa, kuten kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön muuttamisessa ja positiivisen luottotietorekisterin valmistelussa.

”Pikaluottojen vaikutuksia arvioitaessa olemme joutuneet toistaiseksi tyytymään yllättävän heikkoon tietopohjaan, vaikka ylivelkaantumisesta ollaan huolissaan. Tekemämme selvitys tarkentaa kuvaa pikaluottojen ja niihin liittyvien maksuvaikeuksien yleisyydestä. Jatkossa myös positiivinen luottotietorekisteri on tärkeä tietoon perustuvan päätöksenteon kannalta, mutta vain siinä tapauksessa, että sitä hyödynnetään aidosti”, sanoo KKV:n tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Katja Järvelä, p. 029 505 3654
Johtava asiantuntija Mika Saastamoinen, p. 029 505 3652
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Väitöskirjatutkija Jussipekka Salo, p. 040 7524561
etunimi.sukunimi@helsinki.fi