Pizza-online muutti sopimusehtojaan – KKV:lla ei tarvetta jatkaa selvitystä

Pizza-online edellytti sopimusehdoissaan palveluaan käyttäviltä ravintoloilta, etteivät ne käytä kilpailevia ruoan tilausvälityspalveluja. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) arvion mukaan Pizza-onlinen menettely saattoi olla kilpailua rajoittavaa. Pizza-online on kuitenkin ilmoittanut muuttaneensa sopimusehtojaan, eikä selvitystä ole tarpeen jatkaa.

Pizza Master Ay teki KKV:lle tammikuussa 2014 toimenpidepyynnön SLM Finland Oy:n ylläpitämästä Pizza-online.fi-verkkopalvelusta. Pizza Master muun muassa epäili, että Pizza-online olisi käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaa rajoittamalla sopimusehdoissaan ravintoloiden oikeutta käyttää Pizza-onlinen kanssa kilpailevia ruoan tilausvälityspalveluja yhtäaikaisesti Pizza-onlinen palvelun kanssa.

Pizza-online ilmoitti kuitenkin muuttaneensa menettelyään siten, että ravintolat voivat käyttää Pizza-Onlinen rinnalla muitakin ruoan tilausvälityspalveluja. KKV katsoo, ettei asian selvittämistä ole syytä jatkaa ja poistaa asian käsittelystä. KKV voi kuitenkin ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi, mikäli jatkossa ilmenee viitteitä siitä, että Pizza-onlinen sopimusehdot tai muut menettelytavat ovat kilpailulain vastaisia.