Pizza-online har ändrat sina avtalsvillkor – KKV har inget behov av att fortsätta utredningen

I sina avtalsvillkor krävde Pizza-online att de restauranger som använde deras tjänst inte använde konkurrerande beställningsförmedlingstjänster för mat. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) bedömning kunde Pizza-onlines agerande vara konkurrensbegränsande. Pizza-online har dock meddelat att de ändrar sina avtalsvillkor, och det finns inte anledning att fortsätta utredningen.

I januari 2014 lämnade Pizza Master Ay in en begäran om åtgärd till KKV gällande webbtjänsten Pizza-online.fi som upprätthålls av SLM Finland Oy. Pizza Master misstänkte bland annat att Pizza-online skulle ha missbrukat sin dominerande marknadsställning genom att i sina avtalsvillkor begränsa restaurangers rätt att använda andra beställningsförmedlingstjänster för mat som konkurrerar med Pizza-online samtidigt som de använde Pizza-onlines tjänst.

Pizza-online meddelade dock att de har ändrat sitt förfarande så att restauranger kan använda andra beställningsförmedlingstjänster för mat vid sidan om Pizza-online. KKV anser att det inte finns orsak att fortsätta utredningen och avskriver ärendet. KKV kan dock ta upp ärendet på nytt om det i framtiden framkommer tecken på att Pizza-onlines avtalsvillkor eller andra förfaranden strider mot konkurrenslagen.