Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet tehostavat toimintaansa digitaalisen oikeudenmukaisuuden ja kuluttajien valinnanoikeuden kunnioittamisen puolesta

Tanskan, Islannin, Färsaarten, Suomen, Grönlannin, Norjan ja Ruotsin kuluttajaviranomaiset tapasivat Färsaarilla kesäkuussa 2022. Keskusteluissa puitiin yhteisiä kuluttajahaasteita ja valvontamenetelmiä.

Keskusteluissa nousivat esiin digitaaliset manipulointitekniikat, pimeät käytännöt (ns. dark patterns) ja kuluttajien kokonaisvaltainen seuranta sekä profilointi, joiden avulla mainontaa tehdään yhä kohdennetummin ja personoidummin. Kuluttajaviranomaiset olivat yhtä mieltä siitä, että tällaiset toimintatavat muodostavat merkittäviä esteitä hyvin toimiville kuluttajamarkkinoille. Pohjoismaiset kuluttajaviranomaiset sitoutuvat tehostamaan toimintaansa digitaalisen oikeudenmukaisuuden ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksien kunnioittamisen puolesta.

Kuluttajien valinnanvapaus on vaarassa

Kuluttajien on yhä vaikeampi tehdä vapaita, itsenäisiä ja perusteltuja päätöksiä ilman, että yritykset puuttuvat asiaan manipuloivilla tekniikoilla.

Kuluttajien kiinnostuksen kohteita ja käyttäytymistä koskevien tietojen yhdistelmä, psykologisten mekanismien käyttö ja älykkäät algoritmit ovat muodostumassa tehokkaiksi työkaluiksi, joilla voidaan ajaa kuluttajia tekemään ostopäätöksiä, joita he eivät välttämättä aikoneet tehdä.

Yritykset voivat hyväksikäyttää haavoittuvuuksiamme kaivautumalla syvälle yksityiselämäämme vaikuttaakseen ostokäyttäytymisemme. Haluammeko markkinat, joilla kuluttajat, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa pelaamiseen sosiaalisen median tileillään, joutuvat kulutusluottotarjousten kohteiksi? Vastaus on tietysti ei.

Manipuloivia tekniikoita torjutaan yhteisvoimin

Pohjoismaiset kuluttajaviranomaiset ovat sopineet vahvistavansa digitaalisiin ja datalähtöisiin liiketoimintatapoihin keskittyvän pohjoismaisen asiantuntijatyöryhmän toimintaa. Työryhmä jatkaa parhaiden käytäntöjen jakamista, mutta torjuu myös yhdessä eri toimenpitein digitaalisia ja datalähtöisiä käytäntöjä, jotka vaikuttavat voimakkaasti kuluttajien valintoihin ja päätöksiin.

Lisäksi pohjoismaiset kuluttajaviranomaiset jatkavat digitaalisten valvontakeinojen kehittämistä ja pyrkivät ymmärtämään paremmin manipuloivien käytäntöjen vaikutusta kuluttajiin. Tämä on tärkeä seuraava askel työssä kohti todellista digitaalista oikeudenmukaisuutta kuluttajamarkkinoilla.

"Nyt on aika toimia, jotta voimme puuttua digitaalisilla markkinoilla vallitsevaan epätasapainoon kuluttajien ja yritysten välillä. Hyvä tapa edetä on hyödyntää pohjoismaista yhteistyötämme ja voimiamme ehkäistäksemme käytäntöjä, jotka rajoittavat kuluttajien valinnanvapautta."

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen