Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet työskentelevät yhdessä vahvemman kuluttajansuojan puolesta

Suomen, Ruotsin, Tanskan, Islannin ja Norjan kuluttaja-asiamiehet keskustelivat Islannissa 23.-25.5. kaikille maille yhteisistä kuluttajaongelmista ja siitä, miten niihin voidaan puuttua. Kuluttaja-asiamiehet tiivistävät edelleen yhteistyötään lainvastaisen markkinoinnin ja kohtuuttomien sopimusehtojen kitkemiseksi.

Digitalisaatio, globaalit digijätit, verkkokauppa ja rajat ylittävä markkinointi asettavat haasteita sekä kuluttajansuojalle että kuluttajaviranomaisten mahdollisuuksille valvoa tehokkaasti lainsäädännön noudattamista.

Pohjoismaiset kuluttaja-asiamiehet sopivat vuosittaisessa tapaamisessaan tehostavansa edelleen yhteistyötään ylikansallisia yrityksiä koskevissa tapauksissa. Tiedon jakaminen tapausten käsittelijöiden välillä ja yhteiset työpajat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja niitä jatketaan myös tulevaisuudessa.

Vuoden aikana tullaan keskittymään erityisesti seuraaviin teemoihin:

  • Digitalisaatio, kohdennettu markkinointi, kuluttajilta kerätyn tiedon käyttäminen ja lapsille suunnattu epäasiallinen markkinointi
  • Piilomainonta sosiaalisessa mediassa
  • Luottojen markkinoinnin uudet muodot
  • Tilausansat
  • Tammikuussa 2020 voimaan tuleva EU:n kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyötä koskeva asetus (CPC-asetus) ja sen aiheuttamat muutokset nykyiseen lainsäädäntöön