PostNord Strålfors ja Edita Prima peruivat KKV:lle ilmoitetun yrityskaupan

PostNord Strålfors Oy ja Edita Prima Oy ovat peruneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) ilmoitetun yrityskaupan. KKV:n selvitysten perusteella yrityskauppa olisi johtanut haitallisiin kilpailuvaikutuksiin transaktiotulostuspalveluiden markkinoilla.

PostNord Strålfors Oy ilmoitti KKV:lle lokakuussa 2023 järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Edita Prima Oy:ssä. KKV siirsi asian jatkokäsittelyyn 3.11.2023. PostNord Strålfors Oy ilmoitti 8.1.2024 peruvansa ilmoitetun yrityskaupan, minkä seurauksena asian käsittely KKV:ssa on rauennut.

Molemmat yrityskaupan osapuolet tarjoavat sekä perinteisiä että digitaalisia asiakasviestinnän hallintapalveluita, joiden avulla esimerkiksi yritykset ja viranomaiset voivat tuottaa ja jakaa viestintää asiakkailleen. KKV:n selvitysten mukaan yrityskauppa olisi johtanut haitallisiin kilpailuvaikutuksiin perinteisten asiakasviestinnän hallintapalveluiden eli transaktiotulostuspalveluiden markkinoilla Suomessa. Transaktiotulostuspalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi nimillä, osoitteilla tai muilla henkilötiedoilla personoitujen fyysisten dokumenttien, kuten laskujen ja palkkakuittien, käsittelyn, tulostuksen ja kuorituksen palveluita.

KKV selvitti yrityskaupan kilpailuvaikutuksia muun muassa osapuolilta ja niiden kilpailijoilta kerättyjen myyntitietojen sekä asiakkailta kerätyn tarjouskilpailuaineiston avulla. Selvitysten perusteella transaktiotulostusta tulee tarkastella digitaalisista asiakasviestinnän hallintapalveluista erillisenä markkinana, vaikka sähköisen viestinnän osuus onkin kasvanut. Lainsäädännön ohella siirtymistä perinteisestä viestinnästä digitaaliseen viestintään rajoittavat etenkin loppuasiakkaiden halukkuus ja valmiudet siirtyä vastaanottamaan digitaalista viestintää.

Transaktiotulostuspalveluiden markkinat ovat jo nykyisellään hyvin keskittyneet. Yrityskaupan seurauksena osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus olisi noussut korkeaksi ja markkinoille olisi jäänyt vain kaksi merkittävää toimijaa, yrityskaupassa muodostuva yhteenliittymä ja Posti. Lisäksi tarjouskilpailuanalyysi osoitti, että osapuolet ovat toistensa läheisiä kilpailijoita. Osapuolet eivät esittäneet sitoumuksia kilpailuongelmien poistamiseksi.

Lisätietoja 

Tiia Sotamaa

Erityisasiantuntija

Sara Aronen

Erityisasiantuntija

Mikko Heinonen

Tutkimuspäällikkö