PostNord Strålfors och Edita Prima återkallade ett företagsförvärv som anmälts till KKV

PostNord Strålfors Oy och Edita Prima Oy har återkallat ett företagsförvärv som anmälts till Konkurrens- och konsumentverket (KKV). Enligt KKV:s utredningar skulle företagsförvärvet ha lett till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för transaktionsutskriftstjänster.

I oktober 2023 anmälde PostNord Strålfors Oy till KKV en transaktion där de förvärvar bestämmanderätt i Edita Prima Oy. KKV överförde ärendet till fortsatt behandling den 3 november 2023. PostNord Strålfors Oy meddelade den 8 januari 2024 att de återkallar det anmälda företagsförvärvet, vilket har lett till att behandlingen av ärendet vid KKV har förfallit.

Båda parterna i företagsförvärvet erbjuder både traditionella och digitala tjänster för hantering av kundkommunikation med hjälp av vilka till exempel företag och myndigheter kan producera och dela kommunikation med sina kunder. Enligt KKV:s utredningar skulle företagsförvärvet ha lett till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för traditionella tjänster för hantering av kundkommunikation, dvs. transaktionsutskriftstjänster, i Finland. Med transaktionsutskriftstjänster avses till exempel tjänster för behandling, utskrift och kuvertering av fysiska dokument, som personifierats med namn, adresser eller andra personuppgifter, såsom fakturor och lönekvitton.

KKV utredde företagsförvärvets konkurrenseffekter bland annat med hjälp av försäljningsuppgifter som samlats in från parterna och deras konkurrenter samt med hjälp av konkurrensutsättningsdata som samlats in från kunderna. På basis av utredningarna ska transaktionsutskriftstjänster granskas som en separat marknad från marknaden för digitala tjänster för hantering av kundkommunikation, även om andelen elektronisk kommunikation har ökat. Förutom lagstiftningen begränsas övergången från traditionell kommunikation till digital kommunikation i synnerhet av slutkundernas vilja och beredskap att övergå till att ta emot digital kommunikation.

Marknaden för transaktionsutskriftstjänster är redan nu mycket koncentrerad. Till följd av företagsförvärvet skulle parternas sammanlagda marknadsandel ha blivit hög och endast två betydande aktörer, sammanslutningen som bildas vid företagsförvärvet och Posti, skulle ha blivit kvar på marknaden. Dessutom visade anbudsanalysen att parterna är nära konkurrenter. Parterna föreslog inga åtaganden för att undanröja konkurrensproblemen.

Tilläggsuppgifter 

Tiia Sotamaa

Specialsakkunnig

Sara Aronen

Specialsakkunnig

Mikko Heinonen

Forskningschef