Pysäköintiyritysten toimintatavat poikivat ongelmia – kuluttaja-asiamies vaati korjauksia ParkkiPatelta ja Finnparkilta

Moni kuluttaja kohtaa ongelmia pysäköintiyritysten kanssa, mikä näkyy myös kuluttaja-asiamiehelle ja KKV:n kuluttajaneuvontaan tulevissa ilmoituksissa. Ilmoitusten pohjalta kuluttaja-asiamies on selvittänyt tarkemmin kahden pysäköintiyrityksen digitaalisia toimintatapoja ja vaatinut niihin muutoksia. ParkkiPate on jatkossa luvannut käsitellä reklamaatiot asianmukaisesti ja Finnpark on luvannut korjata Moovy-sovellukseen liittyviä ongelmia kuluttaja-asiamiehen vaatimalla tavalla.

ParkkiPatea koskevat ongelmat ovat liittyneet erityisesti valvontamaksuista tehtyihin reklamaatioihin, joihin yritys on lähtökohtaisesti vastannut vakiovastauksella. Kuluttajat ovat siksi jääneet epätietoisiksi oman asiansa yksityiskohdista sekä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Kuluttaja-asiamies korosti, että ParkkiPatella on velvollisuus perehtyä huolellisesti jokaiseen sille saapuvaan reklamaatioon. Vakiovastauspohjien hyödyntäminen ei saa johtaa siihen, että kuluttaja jää ilman yksilöllistä ja perusteltua vastausta.

”Yritys ei voi sivuuttaa reklamaatioita pelkillä yleisluonteisilla vakiovastauksilla. Kuluttajalla on aina oikeus tehdä reklamaatio ja saada siihen vastaus, jossa on huomioitu reklamaatiossa esitetyt väitteet ja arvioitu näiden merkitystä maksuvelvollisuuden kannalta”.

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamies vaati myös ParkkiPatea huolehtimaan, että sillä on käytössä ajantasainen tieto mahdollisista yhteistyökumppaneiden sovellusten ja palvelujen häiriöistä, jotka vaikuttavat pysäköintimaksun maksamiseen. ParkkiPate tarkastelee pysäköintimaksuja rajapinnan kautta ja siksi se pystyy myös havaitsemaan häiriöt ja huomioimaan oma-aloitteisesti, millainen vaikutus niillä on valvontamaksujen aiheellisuuteen. Jos kuluttaja vetoaa pysäköintisovelluksen käytössä ilmenneisiin ongelmiin, ParkkiPaten tulee selvittää asiaa aktiivisesti yhteistyökumppaninsa kanssa.

Finnparkin Moovy-sovellus on aiheuttanut yllättäviä maksuja

Finnparkin Moovy-sovelluksella käytettävä hallipysäköinti toimii automaattisella rekisterikilven kameratunnistuksella ja pysäköintimaksu veloitetaan jälkikäteen sovellukseen liitetyltä maksukortilta.

Moovy-sovelluksesta veloitettava palvelumaksu on tullut usealle kuluttajalle yllätyksenä, koska hintatieto on ollut saatavilla Moovyn verkkosivuilla, eikä sovelluksessa sen käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi sovelluksen hallinnointi ja käytön lopettaminen on ollut monelle hankalaa. Osa käyttäjistä on esimerkiksi yrittänyt lopettaa käytön poistamalla sovelluksen laitteeltaan, mikä ei kuitenkaan ole estänyt rekisterikilven automaattista kameratunnistamista ja pysäköintimaksujen veloittamista. Ylimääräisiä veloituksia on aiheutunut myös silloin, kun sovellukseen lisätyn ajoneuvon kuljettaja olisi halunnut maksaa kyseisestä pysäköinnistä pysäköintiautomaatilla, sillä tämä olisi edellyttänyt sovelluksessa esimerkiksi kameratunnistuksen asettamista pois päältä.

”Maksulliset palvelut eivät saa käynnistyä liian matalalla kynnyksellä esimerkiksi sovelluksen käyttöön liittyvän erehdyksen seurauksena. Palveluiden suunnittelussa on otettava huomioon kuluttajien todellinen käyttäytyminen ja kerrottava selkeästi muun muassa sovelluksen olennaisista toimintaperiaatteista ja mahdollisista riskeistä.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Finnpark vastaisessa toiminnassaan antaa tiedon Moovyn palvelumaksusta sovelluksessa jo ennen palvelun käyttöönottoa. Myös muista olennaisista tiedoista, kuten kuluttajan velvollisuudesta pitää tietonsa ajan tasalla, on kerrottava selkeästi, ymmärrettävästi ja oikeaan aikaan. Lisäksi Finnparkin on tarkennettava ohjeistuksia Moovyn käytön lopettamiseen, sekä varmistettava, että kuluttajat eivät tahattomasti tulisi käyttäneeksi Moovy-palvelua pysäköinnin maksamiseen.

Sekä ParkkiPate että Finnpark sitoutuivat toteuttamaan kuluttaja-asiamiehen vaatimat korjaukset.