Yksityinen pysäköinnin valvonta

Jos pysäköit ehtojen vastaisesti yksityisellä alueella, voit saada yksityisoikeudellisen valvontamaksun. Jos pidät valvontamaksua aiheettomana, tee reklamaatio. Kuluttajaneuvonnasta saat tarvittaessa apua, jos pysäköinti oli maksullista tai pysäköit esimerkiksi ostoskeskuksen pysäköintialueelle.

Valvontamaksu perustuu sopimukseen

Yksityisoikeudellinen valvontamaksu perustuu sopimukseen ja on eri asia kuin viranomaisen (kunnallinen pysäköinninvalvonta ja poliisi) määräämä pysäköintivirhemaksu.

Vaikka yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole nimenomaista lainsäädäntöä, on sinulla sopimukseen perustuva velvollisuus valvontamaksun suorittamiseen ehtojen vastaisesta pysäköinnistä.

Sopimus syntyy auton pysäköinnillä, jos olet saanut sopimuksesta ja sen ehdoista riittävät tiedot ennen pysäköimistä. Valvontamaksun perimisen edellytyksenä on, että alue on ollut kattavasti merkitty opastetauluilla, joista on selvinnyt

 • alueella noudatettavat pysäköintiehdot
 • pysäköintiehtojen rikkomisen seuraamus
 • se, että sitoudut ehtoihin pysäköimällä.

Milloin voit vaatia saamasi valvontamaksun perumista

 • Maksua vaativan tahon tehtävänä on osoittaa, että auto oli ehtojen vastaisesti pysäköity. Jos pysäköintiehdot edellyttävät parkkikiekon esille laittamista, kiekon käytön laiminlyönnistä saatu valvontamaksu on yleensä aiheellinen. Sama koskee tilanteita, joissa ehtojen mukaan pysäköintilupa tai maksulipuke on oltava autossa näkyvillä.

 • Esimerkiksi, jos alueella noudatettavat pysäköintisäännöt ja niiden rikkomisen seuraamukset eivät olleet pysäköintialueella selkeästi esillä. Et voi vedota siihen, ettet ole lukenut alueen pysäköintiehtoja.

 • Pysäköintiä koskevan sopimuksen tekee autoa kuljettava henkilö, ei auto. Auton omistus ei ole maksuvelvollisuuden peruste. Maksua vaativan yhtiön on lähtökohtaisesti pystyttävä osoittamaan sopimuskumppani eli auton kuljettaja. Jos kiistät maksuvelvollisuutesi tällä perusteella ja valvontayhtiö vie asian tuomioistuimeen, varaudu myös omalta osaltasi esittämään näyttöä siitä, ettet ole itse autoa pysäköinyt.

 • Jos olet tehnyt vain vähäisen virheen, esimerkiksi erehdyksessä maksanut pysäköintimaksun pysäköintisovelluksella käyttäen väärää aluenumeroa tai tehnyt pienen kirjoitusvirheen rekisterinumeron ilmoittamisessa, voi valvontamaksun määrääminen olla kohtuutonta. Jos virheestä huolimatta olet täyttänyt päävelvoitteesi eli maksanut pysäköinnistä oikealle pysäköintipalvelun tarjoajalle ja maksu voidaan myöhemmin yhdistää pysäköimääsi autoon, voit vaatia valvontamaksun perumista. Jos pysäköintimaksu on mennyt väärälle taholle tai maksua ei voi jälkikäteen autoosi yhdistää (olet esimerkiksi ilmoittanut toiselle autolle kuuluvan rekisterinumeron), ei valvontamaksua kannata riitauttaa.

Reklamaation tekeminen 

 • Jos pidät saamasi valvontamaksua aiheettomana, tee reklamaatio maksua vaativalle yritykselle. Sinulla on oikeus jättää maksu maksamatta, kunnes valitus on käsitelty. Mikäli valitus hylätään, sinulla on oikeus saada selkeä perustelu hylkäämiselle.

  Myöskään yrityksen käyttämä perintätoimisto ei saa periä maksua ennen kuin valitus on käsitelty. Jos yritys ryhtyy perintätoimiin ennen kuin maksun asiallisuus on selvitetty, reklamoi asiasta sekä yritykselle että yrityksen käyttämälle perintätoimistolle.

 • Mikäli asia ei yrityksen kanssa ratkea, voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan ja tarvittaessa myöhemmin saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

  Huomaathan, että kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta voivat käsitellä yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaa riitaa vain, jos

  • pysäköinti on ollut maksullista tai
  • se on liittynyt kulutushyödykkeen hankintaan
  • olet esimerkiksi kauppakeskuksessa asioinnin yhteydessä pysäköinyt kauppakeskuksen asiakaspysäköintialueelle

  Kuluttajaneuvonta ei voi auttaa sinua valvontamaksukiistassa etkä voi viedä riita-asiaa kuluttajariitalautakuntaan, jos olet pysäköinyt auton esimerkiksi

  • yksityisen asunto-osakeyhtiön piha-alueelle (vaikka sinulla olisi asumiseen perustuva lupa pysäköintiin)
  • kunnan terveyskeskuksen, kirjaston tai muun julkisen palveluntarjoajan alueelle
  • kyse on ollut työsuhdepysäköinnistä

  Kuluttajaviranomaiset eivät käsittele myöskään kunnallisen pysäköinninvalvonnan tai poliisin määräämiä pysäköintivirhemaksuja koskevia riitoja.

  Kuluttajaneuvonta