Tarkista auton hinnan arviointipalvelun maksullisuus ennen tilausta

Kuluttajaviranomaiset ovat saaneet runsaasti yhteydenottoja Autonarvio.com -palvelusta. Kuluttajat ovat yllättyneet palvelun maksullisuudesta ja siitä, että palvelua ei voi peruuttaa samalla lailla kuin verkkokauppaostoksia.

Autonarvio.com -palvelu ilmoittaa kertovansa auton arvon muun muassa vuosimallin, mittarilukeman ja keräämiensä rekisteritietojen perusteella. Sivuilla mainitaan pienellä, että palvelu maksaa 69 euroa.

Kaikki palvelun tilanneet kuluttajat eivät ole kuitenkaan huomanneet hintatietoa, vaan ovat luulleet palvelua ilmaiseksi. Lasku on tullut heille yllätyksenä, samoin kuin se, että palvelua ei voi peruuttaa.

Kuluttaja-asiamies kehottaa kuluttajia käyttämään verkkoympäristössä harkintaa, ennen kuin antavat yhteystietojaan tai tekevät tilauksia.

– Verkossa ei voi vain olettaa, että siellä tarjotut palvelut ovat ilmaisia. Ennen tilauksen hyväksymistä tai palvelun aloittamista kannattaa aina lukea sopimusehdot huolellisesti ja tarkistaa, maksaako palvelu jotain, sanoo kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

Kuluttajansuojalain perusteella valtaosalla verkkokaupassa myydyistä tuotteista on 14 päivän peruuttamisoikeus. Tämä oikeus ei kuitenkaan koske Autonarvio.com:n kaltaisia palveluita, joissa palvelun suorittaminen tai sen toimittaminen sähköisesti on kuluttajan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tilausvahvistuksessa.

Palveluista kannattaa myös aina tarkistaa, ilmoittaako yritys asiakaspalvelunsa yhteystietoja ja maantieteellistä osoitettaan. Autonarvio.comin taustalla oleva yritys näyttäisi sijaitsevan verkkosivujensa perusteella Yhdysvalloissa.

Kuluttajat voivat tarvittaessa reklamoida suoraan yritykselle niiden puutteellisista tiedoista. Halutessaan he voivat myös viedä asiansa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa kuluttajariitalautakunnasta www.kuluttajariita.fi.

Markkinointia valvovana viranomaisena kuluttaja-asiamies selvittelee asiaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, jos katsoo, että yrityksen markkinoinnissa ja tilausprosessissa on merkittäviä puutteita.