Täyssähköautot loppuivat ennen tarjouskampanjan alkua – kuluttaja-asiamies puuttui Stockmannin ja Auto-Bonin Hullujen Päivien tarjousmarkkinointiin

Kuluttaja-asiamies on tarkastellut Stockmann Oyj Abp:n ja Auto-Bon Oy:n Hullujen Päivien täyssähköisen Peugeot e-2008 -autoa koskevaa tarjousmarkkinointia. Tarjousmarkkinointi oli kuluttajansuojalain vastaista, koska siinä luotiin virheellinen kuva tarjouksen alkamisajankohdasta eikä ilmoitettu tarjoustuotteiden kappalemäärää. Stockmann ja Auto-Bon sitoutuivat menettelemään kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla markkinoidessaan tarjouksia tulevaisuudessa. 

KKV:lle saapuneiden kuluttajailmoitusten mukaan kevään 2022 Hullujen Päivien täyssähköinen Peugeot e-2008 -auto ei ollut lainkaan saatavilla tarjouskampanjan aikana. Kuluttajien mukaan autot oli myyty loppuun ennakkovarausten perusteella ennen tarjouskampanjan alkamista.

Hullutpaivat.com- sivustolla kerrottiin täyssähköautojen kampanja-aika eikä sivustolla ollut tietoa ennakkovarauksen mahdollisuudesta. Tieto ennakkovarauksesta löytyi ainoastaan Peugeot.fi-sivuston markkinointimateriaalista. Peugeot.fi-sivu mainittiin Hullutpaivat.com- sivustolla tarjouskampanjan yhteydessä. Markkinoinnista sai käsityksen siitä, että Peugeot e-2008 -mallin tarjouksen alkamisajankohta olisi kampanjan ensimmäisenä päivänä. Todellisuudessa ennakkovaraus oli mahdollista tehdä noin viikkoa aiemmin eli tarjouksen alkamisajankohdasta annettiin totuudenvastaista tietoa.

Stockmann toimi markkinoinnin suorittajana ja Auto-Bon markkinoijana. Kuluttajansuojalain säännökset velvoittavat molempia, joten kuluttaja-asiamies käsitteli asiaa kummankin yrityksen kanssa.

Tuotteen ennakkovarausmahdollisuudesta on kerrottava selkeästi eikä se saa tulla yllätyksenä kuluttajille

Kuluttaja-asiamies katsoi, että tarjousmarkkinointi, jossa luotiin mielikuva siitä, että tarjouksen alkamisajankohta on kampanjan alkaessa, kun todellisuudessa alkamisajankohta oli noin viikkoa aiemmin, on kuluttajansuojalain vastaista.

”Ennakkovarausmahdollisuus tarjousmarkkinoinnissa ei ole sinänsä kiellettyä. Keskeistä on, että kuluttajille annetaan markkinoinnissa selkeää tietoa ennakkovarausmenettelystä eli siitä, mistä ajankohdasta alkaen ennakkovaraus on tehtävissä.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Tarjoustuotteiden määrän ilmoittamisessa vaaditaan tarkkuutta

Markkinointimateriaalissa ilmoitettiin, että kyseessä on rajoitettu erä eikä tuotteiden kappalemäärää kerrottu. Auto-Bonin sosiaalisen median julkaisuista puuttui kokonaan maininta siitä, että autoja on rajoitettu määrä. Kuluttaja-asiamies totesi, että yrityksellä on oikeus päättää tarjouksen sisällöstä ja määritellä tarjousta koskevat ehdot. Sallittua on esimerkiksi, että tarjoustuotteita on rajallinen määrä edellyttäen, että siitä kerrotaan markkinoinnissa.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että jos tarjoustuotteita on saatavilla poikkeuksellisen pieni määrä ja/tai on etukäteen tiedossa, että suuren kysynnän vuoksi tuotteet loppuvat todennäköisesti erittäin nopeasti tarjouskampanjan alettua, on tarjousmarkkinoinnissa ilmoitettava tarjoustuotteiden kappalemäärä. ”Rajoitettu erä”- tyyppisen ilmaisun käyttö ei riitä, sillä kuluttajat eivät sen perusteella pysty arvioimaan tarkemmin tarjoustuotteiden saatavuutta ja tarjouksen todellista kestoa.

”Kuluttajien on saatava tarjousmarkkinoinnista selkeät tiedot siitä, milloin, miten ja millä edellytyksillä he voivat saada tarjotun tuotteen tai muun edun. Tarjouksen rajoitukset on kerrottava erityisen selvästi ja näkyvästi”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamies muistutti molempia yrityksiä täkymainonnan kiellosta. Markkinoinnissa on kiellettyä kehottaa kuluttajia ostamaan hyödykettä, jos yrityksellä on perusteltu syy uskoa, ettei markkinoitua tuotetta pystytä toimittamaan kuluttajille tarjottuun hintaan kohtuullisessa ajassa.

Stockmann ja Auto-Bon sitoutuivat menettelemään kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla tulevissa tarjousmarkkinoinneissaan. KKV:lle saapuneiden kuluttajailmoitusten mukaan kampanja-autojen toimituksissa on ollut huomattavia viivästyksiä. Kuluttaja-asiamies neuvotteli tilanteesta Auto-Bonin kanssa. Auto-Bonilta saadun tiedon mukaan kaikki autot saadaan toimitettua asiakkaille viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä.