Elbilarna tog slut innan kampanjen inleddes – konsumentombudsmannen ingrep i Stockmanns och Auto-Bons erbjudanden under kampanjen Galna Dagar

Konsumentombudsmannen har granskat Stockmann Oyj Abp:s och Auto-Bon Oy:s marknadsföring av erbjudanden som gällde helelektriska Peugeot e-2008-bilar under kampanjen Galna Dagar. Marknadsföringen av dessa erbjudanden stred mot konsumentskyddslagen, eftersom man skapade en felaktig bild av tidpunkten då erbjudandet började och inte meddelade antalet produkter som ingick i erbjudandet. Stockmann och Auto-Bon har förbundit sig att förfara på det sätt som konsumentombudsmannen förutsätter när de marknadsför erbjudanden i framtiden. 

Enligt anmälningar från konsumenter som inkommit till KKV gick det under kampanjen Galna Dagar våren 2022 inte alls att få den helelektroniska bilen Peugeot e-2008. Enligt konsumenterna hade bilarna sålts slut på basis av förhandsreservationer redan innan kampanjen inleddes.

Kampanjtiden för helelektriska bilar fanns på webbplatsen Hullutpaivat.com, men däremot ingen information om möjligheten till förhandsreservation. Information om förhandsreservation fanns endast i marknadsföringsmaterialet på webbplatsen Peugeot.fi. Webbplatsen Peugeot.fi nämndes på webbplatsen Hullutpaivat.com i samband med kampanjerbjudandet. Av marknadsföringen fick konsumenterna uppfattningen att erbjudandet om Peugeot e-2008 skulle börja den första dagen av kampanjen. I verkligheten var det möjligt att göra en förhandsreservation ungefär en vecka tidigare, dvs. man gav osann information om tidpunkten när erbjudandet började.

Stockmann utförde marknadsföringen och Auto-Bo var marknadsförare. Bestämmelserna i konsumentskyddslagen förpliktar båda, så konsumentombudsmannen behandlade ärendet med båda företagen.

Man ska tydligt redogöra för möjligheten att förhandsreservera en produkt och den får inte komma som en överraskning för konsumenterna

Konsumentombudsmannen ansåg att marknadsföringen av erbjudandet, där man gav en bild av att tidpunkten när erbjudandet börjar är i början av kampanjen men tidpunkten de facto var ungefär en vecka tidigare, strider mot konsumentskyddslagen.

"Det är i sig inte förbjudet att ha möjlighet till förhandsreservering i marknadsföring av erbjudanden. Det centrala är att konsumenterna får tydlig information om förfarandet för förhandsreservation, dvs. från och med när en förhandsreservation kan göras.”

- konsumentombudsman Katri Väänänen

Antalet produkter i ett erbjudande ska anges exakt

I marknadsföringsmaterialet uppgavs att det var fråga om ett begränsat parti och hur många produkter som ingick i erbjudandet nämndes inte. I Auto-Bons publikationer i sociala medier saknades helt och hållet omnämnandet om att antalet bilar är begränsat. Konsumentombudsmannen konstaterade att företaget har rätt att besluta om innehållet i ett erbjudande och fastställa villkor för erbjudandet. Det är till exempel tillåtet att det finns ett begränsat antal produkter i ett erbjudande, under förutsättning att man informerar om det i marknadsföringen.

Konsumentombudsmannen anser att om det finns exceptionellt få kampanjprodukter och/eller om man på förhand vet att produkterna sannolikt tar slut mycket snabbt på grund av den stora efterfrågan efter att kampanjen inletts, ska antalet produkter anges i marknadsföringen av erbjudandet. Att använda ett uttryck av typen ”Begränsat parti” räcker inte, eftersom konsumenter utifrån det inte kan närmare bedöma tillgången till produkterna och erbjudandets verkliga varaktighet.

Marknadsföringen ska ge konsumenterna tydlig information om när, hur och under vilka förutsättningar de kan få den erbjudna produkten eller förmånen. Begränsningarna i erbjudandet ska anges särskilt tydligt och synligt.”

- konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentombudsmannen påminde båda företagen om förbudet mot lockerbjudanden. I marknadsföringen är det förbjudet att uppmana konsumenterna att köpa en nyttighet, om företaget har grundad anledning att tro att den marknadsförda produkten inte kan levereras till konsumenterna inom skälig tid.

Stockmann och Auto-Bon har förbundit sig att i sin framtida marknadsföring av kampanjerbjudanden förfara på det sätt som konsumentombudsmannen förutsätter. Enligt anmälningar från konsumenter som inkommit till KKV har det förekommit betydande förseningar i leveranserna av kampanjbilarna. Konsumentombudsmannen har förhandlat om situationen med Auto-Bon. Enligt uppgifter från Auto-Bon kan alla bilar levereras till kunderna senast före utgången av 2023.