TEM: Tavaroiden ja palveluiden hinnat ilmoitettava selkeästi

Yrittäjien on edelleen ilmoitettava tavaroiden ja palveluiden hinnat selkeästi ja helposti havaittavasti kaupoissa, liikehuoneistoissa ja verkkokaupoissa. Joissakin tilanteissa yrittäjä voi kuitenkin nykyistä vapaammin valita, ilmoittaako hinnan vai ei.

Hallitus antoi 11.7.2013 asiaa koskevan uuden asetuksen, jonka on tarkoitus tulla voimaan 18.7.2013. Asetuksessa on otettu huomioon EU-direktiivien aiheuttamat muutokset hinnan ilmoittamiseen. Muutokset ovat osa markkinointia koskevien säännösten yhtenäistämistä Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kuluttajien asiointia, kun säännöt ovat kaikkialla EU:ssa samat.

Asetuksessa säilyy ennallaan velvoite ilmoittaa kaupoissa ja verkkokaupoissa tavaroiden myynti- ja yksikköhinta. Yksikköhinnalla tarkoitetaan hintaa esimerkiksi kiloa tai litraa kohti. Myynti-ja yksikköhinnan ilmoittaminen on helpoin keino antaa kuluttajille mahdollisuus vertailla hintoja ja tehdä tietoon perustuvia valintoja.

Lue lisää TEM:n tiedotteesta