ANM: Priserna på varor och tjänster ska anges tydligt

Företagarna ska fortfarande tydligt och väl synligt ange priserna på varor och tjänster i butiker, affärslokaler och nätbutiker. I vissa situationer ska företagaren dock friare än nu kunna välja om priset ska anges eller inte.

Regeringen utfärdade den 11 juli 2013 en ny förordning, som avses träda i kraft den 18 juli 2013. I förordningen har beaktats ändringar i prisinformationen på grund av EU-direktiv. Ändringarna utgör en del av harmoniseringen av bestämmelserna om marknadsföring på Europeiska unionens inre marknad. Syftet är att underlätta företagens verksamhet och konsumenternas uträttande av ärenden, när reglerna är desamma inom hela EU.

I förordningen kvarstår skyldigheten att ange varornas försäljnings- och jämförpris i affärerna och nätbutikerna. Med jämförpris avses till exempel priset per kilo eller liter. Att ange försäljnings- och jämförpriset är det lättaste sättet att ge konsumenterna möjlighet att jämföra priser och göra sina val utifrån informationen.

Läs mera:
ANM:s meddelande 11.7.2013