Teosto muutti audiovisuaalisten sisältöjen hinnoittelumalliaan – KKV:lla ei tarvetta jatkaa selvitystä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) arvion mukaan Teoston hinnoittelukäytännöt ovat voineet syrjiä maksullisten suoratoistopalveluiden tarjoajia suhteessa perinteisten maksutelevisiopalveluiden tarjoajiin. Teosto on kuitenkin muuttanut hinnoittelumalliaan ja uudistusta voidaan pitää oikeansuuntaisena. Selvitystä ei ole tarpeen tällä erää jatkaa.

MTV Sisällöt Oy teki KKV:lle heinäkuussa 2015 toimenpidepyynnön Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n toiminnasta. MTV epäili, että Teosto olisi käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaa audiovisuaalisten sisältöpalvelujen musiikinkäyttökorvauksia koskevalla hinnoittelullaan.

KKV:n selvitysten mukaan Teoston hinnoittelu ei ole ollut teknologianeutraalia, vaan keskenään kilpailevilla toimijoilla on ollut eri hinnastot. KKV:n arvion mukaan tällainen hinnoittelumalli on voinut johtaa kilpailun vääristymiseen.

KKV:n selvityksen aikana Teosto on muuttanut hinnoittelukäytäntöään ja ottanut käyttöön uudet hinnastot vuoden 2017 alusta lähtien. Uudistetut hinnastot kohtelevat audiovisuaalisten sisältöjen perinteisiä ja uusia jakelutapoja yhdenmukaisesti. Edelleen kuitenkin voimassa on kaksi erillistä hinnastoa – yksi maksuttomille palveluille ja yksi maksullisille palveluille.

Teoston toteuttamaa uudistusta voidaan pitää teknologianeutraaliuden osalta oikeansuuntaisena. Hinnoittelumallin soveltaminen käytännössä osoittaa, johtavatko Teoston sopimusehdot tai muut menettelytavat jatkossa ilmeisen kohtuuttomaan hinnoitteluun tai asiakkaiden syrjintään. Asian selvittämistä ei tällä erää ole tarpeen jatkaa, mutta KKV voi ottaa asian uudelleen arvioitavakseen, mikäli jatkossa ilmenee viitteitä siitä, että Teoston sopimusehdot tai muut menettelytavat johtavat merkittäviin kilpailunvastaisiin vaikutuksiin.