Toimintaohjeet kuluttajille Westerfield AG:n, MMBG AG:n ja Gothia Oy:n perinnästä

Kuluttajaviranomaiset ovat saaneet vuodesta 2012 lähtien yli 3 500 ilmoitusta Westerfield AG:stä ja MMBG AG:stä (Media Marketing Business Group), jotka myyvät Suomessa kuluttajille puhelimitse muun muassa sukkia, partakoneenteriä ja vitamiinivalmisteita. Ilmoitukset ovat koskeneet pääasiassa yhtiön tuotteiden harhaanjohtavaa markkinointia ja puutteellista asiakaspalvelua. Perintäyhtiö Gothia Oy on ostanut suuren määrän Westerfieldin ja MMBG:nsaatavia ja perii niitä myös velkomusoikeudenkäynneissä. Perusteettoman maksuvaatimuksen saaneiden kuluttajien on syytä vastustaa vaatimusta.

Kuluttajien kertomusten perusteella Westerfield AG:n ja MMBG AG:n toimintaan liittyy seuraavia ongelmia:

  • Tuote on toimitettu ilman tilausta.
  • Ilmaisen tutustumispaketin vastaanottamiseen annettu suostumus on johtanut laskutukseen.
  • Tilausten peruutuksia vastaanottanut palvelunumero ei ole vastannut.
  • Tehtyjä peruutuksia, palautuksia ja reklamaatioita ei ole kirjattu yrityksen järjestelmiin.
  • Markkinointi on kohdistunut usein iäkkäisiin ihmisiin

Kuluttaja-asiamies avustanut kuluttajia oikeudessa

Perintätoimisto Gothia Oy on ostanut Westerfield AG:ltä ja MMBG AG:ltä suuren määrän saatavia ja perii niitä kuluttajilta omissa nimissään. Koska saataviin on liittynyt poikkeuksellisen paljon epäselvyyksiä, kuluttaja-asiamies on avustanut kuluttajia useissa oikeudenkäynneissä. Tuomioistuin on hylännyt Gothia Oy:n kanteen niissä tapauksissa, joissa kuluttaja-asiamies on avustanut kuluttajaa. Gothia Oy on lisäksi luopunut monesta kanteesta tai peruuttanut kanteen kuluttajan riitautettua vaatimuksen.

Tuomioistuimissa on kuitenkin edelleen vireillä useita Gothia Oy:n vireille panemia velkomuskanteita ja on mahdollista, että saatavien perintä jatkuu muilla tavoin. Kuluttaja-asiamiehen tietojen mukaan myös perintätoimisto Alektum Oy perii Westerfield AG:n ja MMBG AG:n saatavia.

Toimintaohjeet kuluttajille

Jos saat Gothia Oy:ltä, Alektum Oy:ltä tai muulta yritykseltä Westerfield AG:n ja MMBG AG:n tuotteiden tilaukseen perustuvan maksuvaatimuksen ja jos katsot vaatimuksen perusteettomaksi, toimi seuraavasti:

  1. Vastusta vaatimusta ja esitä tälle perustelut. Esimerkiksi: ”Vastustan vaatimustanne. En ole tehnyt vaatimuksenne mukaista tilausta.”
  2. Mikäli Gothia Oy, Alektum Oy tai joku muu yritys uhkaa riitautuksesta huolimatta perintä- tai oikeudellisilla toimilla, ota viipymättä yhteyttä kuluttajaneuvontaan.
  3. Jos saat haasteen käräjäoikeudesta, ota viipymättä yhteys kuluttajaneuvontaan.