Anvisningar för konsumenter gällande indrivning från Westerfield AG, MMBG AG och Gothia Oy

Sedan 2012 har konsumentmyndigheterna tagit emot över 3 500 anmälningar om Westerfield AG och MMBG AG (Media Marketing Business Group), som säljer bland annat strumpor, rakblad och vitaminpreparat till konsumenter i Finland per telefon. Anmälningarna har gällt i huvudsak den vilseledande marknadsföringen av bolagets produkter och den bristfälliga kundservicen. Inkassoföretaget Gothia Oy har köpt en stor mängd av Westerfields och MMBG:s fordringar och driver in dessa även i indrivningsrättegångar. Konsumenter som fått ett ogrundat betalningskrav har skäl att bestrida kravet.

Utifrån de uppgifter som konsumenterna lämnat finns det följande problem i Westerfield AG:s och MMBG AG:s verksamhet:

  • En produkt har levererats utan beställning.
  • Samtycke till att ta emot ett gratis introduktionspaket har lett till fakturering.
  • Servicenumret för annullering av beställningar har inte svarat.
    Avbeställningar, returneringar och reklamationer har inte registrerats i företagets system.
  • Marknadsföringen har ofta riktat sig till äldre personer.

Konsumentombudsmannen har bistått konsumenter i rätten

Inkassobyrå Gothia Oy har köpt en stor mängd fordringar av Westerfield AG och MMBG AG och driver in dessa av konsumenterna i eget namn. Eftersom det i anslutning till dessa fordringar har förekommit osedvanligt mycket oklarheter, har konsumentombudsmannen bistått konsumenter i flera rättegångar. Domstolen har förkastat Gothia Oy:s talan i de fall där konsumentombudsmannen har bistått konsumenten. Gothia Oy har dessutom avstått från eller nedlagt sin talan i flera fall när konsumenten bestridit kravet.

Domstolarna har dock fortfarande anhängiga flera fall av indrivningstalan som Gothia Oy anhängiggjort, och det är möjligt att indrivningen av fordringarna fortsätter på andra sätt. Enligt de upplysningar som konsumentombudsmannen fått driver även inkassobyrå Alektum Oy in Westerfield AG:s och MMBG AG:s fordringar.

Anvisningar till konsumenter

Om du får ett betalningskrav av Gothia Oy, Alektum Oy eller något annat företag och kravet grundar sig på beställning av Westerfield AG:s och MMBG AG:s produkter och du anser att kravet är ogrundat, gör så här:

  1. Bestrid kravet och motivera det. Exempel: ”Jag bestrider ert krav. Jag har inte gjort en beställning i enlighet med ert krav.”
  2. Om Gothia Oy, Alektum Oy eller något annat företag trots detta hotar med indrivnings- eller rättsåtgärder, uppmanar vi dig att kontakta konsumentrådgivningen utan dröjsmål.
  3. Om du får en kallelse till tingsrätten, kontakta konsumentrådgivningen utan dröjsmål.