Työmarkkinoillakin voi esiintyä kilpailulain vastaisia menettelyjä

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten tuore raportti korostaa, että kilpailuoikeutta voi tietyissä tilanteissa soveltaa myös yritysten menettelyihin työmarkkinoilla.

Työmarkkinat ja niillä tapahtuva toiminta on tyypillisesti rajattu kilpailulain soveltamisen ulkopuolelle. Soveltamisalan rajaus on kuitenkin kapea ja koskee ensisijaisesti työehtosopimusneuvotteluita.

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten raportti Competition and Labour Markets nostaa esiin esimerkkejä kilpailuoikeuden ja työmarkkinoiden yhtymäkohdista. Yritysten välinen yhteistyö työmarkkinoilla voi tietyissä tilanteissa olla kilpailulain vastaista.