Även på arbetsmarknaden kan det förekomma förfaranden som strider mot konkurrenslagen

En färsk rapport från de nordiska konkurrensmyndigheterna betonar att konkurrensrätten i vissa situationer också kan tillämpas på företagens förfaranden på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden och verksamheten på den omfattas vanligtvis inte av konkurrenslagen. Avgränsningen av tillämpningsområdet är dock snäv och gäller närmast kollektivavtalsförhandlingar.

De nordiska konkurrensmyndigheternas rapport Competition and Labour Markets lyfter fram exempel på beröringspunkter mellan konkurrensrätt och arbetsmarknaden. Samarbetet mellan företagen på arbetsmarknaden kan i vissa situationer strida mot konkurrenslagen.