Valvontakampanja: Kodinkone- ja huonekaluliikkeet markkinoivat kuluttajaluottoja yhä harkitummin

Aluehallintovirastot ja kuluttaja-asiamies toteuttivat loppuvuodesta 2018 yhteisen valvontakampanjan, jossa tarkastettiin, miten kodinkone- ja huonekaluliikkeet kertovat kuluttajansuojalain edellyttämät tiedot, kun ne tarjoavat maksutapana luottoa. Tulokset osoittavat, että luottojen printtimainonta on vähentynyt ja samalla tietojen esittämistapa on selvästi parantunut.

Vastaavia valvontakampanjoita on tehty vuodesta 1993. Tällä kertaa kodinkone- ja huonekaluliikkeiden printtimainoksia tarkastettiin yhteensä 834, joista eri luotonvälittäjien mainoksia oli yhteensä 107. Liikkeissä tehtiin yhteensä 37 tarkastusta. Nyt todettiin ensimmäistä kertaa, että valtakunnallisissa-, paikallisissa- ja ilmaisjakelulehdissä mainostettiin luottoa hyvin harvoin. Mainokset olivat lähinnä imagomainontaa tai niissä kerrottiin, että kuluttajaluottoa on saatavilla, esimerkiksi lauseella ”kysy edullisesta rahoituksesta” tai ”meiltä saat rahoitusta”, mutta kuluttajaluoton ehdoista ei enää juurikaan kerrottu. Tämän vuoksi puutteellisia mainoksiakaan ei juuri esiintynyt.

Luottoa koskevien tietojen esittämistapa oli selkeästi parantunut edellisvuoden tulokseen verrattuna. Niissä harvoissa mainoksissa, joissa kerrottiin luotosta tarkemmin, tiedot olivat luettavia ja yleensä sijoitettu yhteen kohtaan. Vuoden 2017 tuloksissa tiedot saattoivat olla eri paikoissa mainontaa, jolloin oli vaikeaa muodostaa kokonaiskuvaa luoton hinnasta.

Luoton tiedot on kerrottava selkeästi ja kattavasti

Jos kuluttajaluoton mainoksessa kerrotaan yksittäinen luottoa koskeva tieto, kuten korko, on kuluttajansuojalain mukaan kerrottava selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti myös muut luoton oleelliset tiedot. Näitä ovat luoton koron lisäksi todellinen vuosikorko, muut luottokustannukset, luoton määrä tai luottoraja, luottosopimuksen kesto, hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä sekä maksuerien määrä. Tietojen on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja. Lainvastaista on esimerkiksi laittaa näitä pakollisia tietoja mainokseen niin pienellä kirjasinkoolla, ettei niitä pysty vaivatta lukemaan. Kaikki tiedot tulee antaa samassa yhteydessä.

Kuluttajansuojalaki edellyttää myös, että luotonantaja ja luotonvälittäjä antavat hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä kuluttajalle ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen. Siinä on tietoja muun muassa luotonantajasta, tarjottavan luoton ominaisuuksista, kustannuksista ja takaisinmaksusta sekä luototettavasta hyödykkeestä. Kyseisen lomakkeen tarkoitus on parantaa luottojen vertailtavuutta ja siksi se pitää antaa kuluttajalle hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä eikä esimerkiksi luottosopimuksen hyväksymisen jälkeen.

Kampanjan aikana aluehallintovirastot neuvoivat luotonvälittäjiä lain edellyttämien tietojen ilmoittamisesta silloin, kun jokin yksittäinen tieto puuttui. Jos tämä ei riittänyt, luotonvälittäjille annettiin suullinen tai kirjallinen huomautus. Kuluttaja-asiamies muistuttaa, että sekä rahoittaja että vähittäismyyjä ovat vastuussa mainonnan oikeellisuudesta. Kuluttaja-asiamies seuraa kuluttajaluottojen mainontaa jatkossakin yhdessä aluehallintovirastojen kanssa.