Vastaamon tietovuotoa tutkitaan tietosuojaloukkauksena, ryhmäkanne ei nyt ajankohtainen

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon on tullut tiedusteluita ja ryhmäkannepyyntöjä Vastaamon tietovuodosta. Poliisi tutkii nyt asiaa ja esimerkiksi vahingonkorvauskysymyksiä voidaan käsitellä vasta, kun tapahtumien kulusta on enemmän tietoa. Mitään oikeuksien menettämisen riskiä ei ole, jos tässä vaiheessa ei ota yhteyttä KKV:hen.

Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tullut parikymmentä yhteydenottoa psykoterapiapalveluita tarjoavan Vastaamon tietomurrosta. Yhteydenotot ovat liittyneet vahingonkorvausvaatimuksiin ja mahdollisiin ryhmäkanteisiin.

KKV:llä ei ole omia tutkintakeinoja, vaan tietomurto on kokonaisuudessaan poliisin tutkittavana. Tutkinnassa otetaan huomioon myös asianosaisten vahingonkorvausvaatimukset. Pääsääntöisesti nämä korvaukset voidaan käsitellä rikosoikeudenkäynnin yhteydessä, jos tutkinta siihen johtaa.

Tällä hetkellä asia näyttäytyy tietosuojan ja yksityisyydensuojan loukkauksena, eikä ryhmäkanteella voida hakea korvauksia tällaisessa asiassa. Rekisterinpitäjä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos se on menetellyt tietosuojasäännösten vastaisesti. Tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu.

Tärkeintä on toimia poliisin ohjeiden mukaisesti

Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Jos tietojasi on vuodettu verkkoon tai olet saanut kiristysviestin, toimi alla olevien viranomaisohjeiden ja -neuvojen mukaisesti. Useat eri tahot tarjoavat apua tietomurron kohteeksi joutuneille.

KKV seuraa tilannetta ja katsoo, tarvitaanko asiassa myöhemmin kuluttaja-asiamiehen toimenpiteitä. Tällä hetkellä ei ole tarpeen olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan tai kuluttaja-asiamieheen, vaan tärkeintä on toimia poliisin ja muiden viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Ohjeita Vastaamon asiakkaille: