Harmaan talouden torjunnan työohje auttaa hankintayksiköitä kartellien ennaltaehkäisyssä ja tunnistamisessa

Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi -toimenpideohjelma on julkaissut hankintojen parissa työskenteleville työohjeen, joka auttaa tunnistamaan ja välttämään harmaan talouden riskejä hankintojen eri vaiheissa. Julkisten hankintojen laajuus ja hankintoihin toisinaan liittyvä ennustettavuus lisäävät myös kartellien riskiä.

Uusi harmaan talouden torjunnan työohje esittelee harmaan talouden ilmiöitä, joihin hankintayksikkö voi toiminnassaan törmätä. Tällaisia ovat muun muassa verojen kiertämien, hankintoihin kohdistuvat tarjouskartellit, pimeä työ ja korruptio eri muodoissaan. Ohjeessa kuvataan, miksi julkiset hankinnat ovat otollista maaperää harmaan talouden ilmiöille ja ehdotetaan keinoja, joilla riskejä voitaisiin ehkäistä ja tunnistaa.

Kartellit ovat riski julkisissa hankinnoissa

Suomessa ja muualla maailmassa on ollut lukuisia julkisiin tarjouskilpailuihin kohdistuneita kartellitapauksia. Kartelliin osallistuvat yritykset voivat järjestää kielletyn yhteistyön useilla eri tavoilla. Tyypillisesti pyrkimyksenä on vaikuttaa hintoihin kartellin jäsenten eduksi. Julkisten hankintojen näkökulmasta ilmeinen riski ovat tarjouskartellit, joissa yritykset sopivat salassa ennakkoon, mikä tai mitkä yritykset kulloinkin voittavat tietyn tarjouskilpailun.

Koska kartellit pyritään aina salaamaan, niiden tunnistaminen ja löytäminen voi olla vaikeaa. Samalla kartellien toiminnasta kuitenkin jää toistuvasti myös jälkiä. Työohjeessa kerrotaan, millaiset tekijät voivat viitata kartelliin julkisissa hankinnoissa ja miten kannattaa toimia, jos epäilys herää. Kartelliin voivat viitata esimerkiksi tarjoajien samankaltaisina toistuvat hinnankorotukset tai se, että tietty yritys tuntuu aina voittavan tarjouskilpailun. Lisäksi oppaassa neuvotaan, miten kilpailijoiden välisiin yhteistarjouksiin ja alihankintajärjestelyihin tulisi suhtautua julkisissa hankinnoissa kilpailuoikeuden näkökulmasta.

Lisätietoa: 

Antti Norkela

Hankepäällikkö