KKV pyytää yrityksiä vastaamaan sidosyksiköitä koskevaan kyselyyn

KKV lähetti maaliskuun alussa yrityksille kyselyn suhtautumisesta sidosyksiköihin. Vastauksia toivotaan etenkin taloushallinnon, ICT:n, ruokahuollon, siivousalan, pesula- ja tekstiilipalveluiden, jätehuollon, henkilöstövuokrauksen ja kiinteistöhuollon toimialojen yrityksiltä.

Kyselyllä kerätään tietoa yritysten kokemuksista sidosyksiköiden ja julkisen sektorin kanssa toimimisesta. Lisäksi KKV selvittää, kokevatko yritykset sidosyksiköiden estäneen yrityksiä laajentumasta.

Kysely on osa tutkimusta, jossa selvitetään vähimmäisomistusvaatimusten vaikutuksia markkinoihin, sidosyksiköinä toimiviin yhtiöihin ja sidosyksiköiden omistajiin. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoite asettaa sidosyksikön omistukselle yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusprosentti, 10 prosenttia.

Kyselyn vastausaika päättyy 24.3.2024.

Vastauksia hyödynnetään ainoastaan KKV:n vaikutusarviointiyksikön tutkimus- ja selvitystoiminnassa.

Lisätietoja 

Antti Saastamoinen

Johtava ekonomisti