KKV selvittää pieneläinlääkärimarkkinan toimintaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on käynnistänyt selvityksen pieneläinlääkärimarkkinan toiminnasta. Osana selvitystä KKV on lähettänyt yksityisille pieneläinlääkäriasemille sähköpostitse kyselyn.

KKV selvittää yksityisen pieneläinlääkärimarkkinan markkinatilannetta ja sitä, miten alalla toteutetut yrityskaupat ovat vaikuttaneet siihen. Selvitys on suunniteltu julkaistavaksi syksyllä.

Osana selvitystä KKV kerää kyselyllä tietoja yksityisiä pieneläinlääkäripalveluita tarjoavien yritysten toiminnasta ja markkinan rakenteesta. Kilpailulain mukaan yritykset ovat velvollisia antamaan salassapitosäännösten estämättä KKV:lle kaikki kilpailuolosuhteiden selvittämiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat. Kyselyssä kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Vastausaikaa kyselyyn on perjantaihin 28.6.2024 saakka.

Lisätietoa kyselystä:

Aino Jankari

Erityisasiantuntija