KKV utreder funktionen av smådjursveterinärmarknaden

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har inlett en utredning av smådjursveterinärmarknaden. Som en del av utredningen har KKV skickat en enkät via e-post till privata smådjurskliniker.

KKV undersöker marknadssituationen på den privata smådjursveterinärmarknaden och hur företagsförvärv inom branschen har påverkat den. Utredningen planeras att publiceras på hösten.

Som en del av utredningen samlar KKV information genom en enkät om verksamheten och marknadsstrukturen från företag som erbjuder privata smådjursveterinärtjänster. Enligt konkurrenslagen är företagen skyldiga att ge KKV all information och dokument som är nödvändiga för att utreda konkurrensförhållandena utan hinder av sekretessbestämmelser. Uppgifter som samlas genom enkäten behandlas konfidentiellt.

Svarstiden går ut på fredag den 28 juni 2024.

Mer information om enkäten:

Aino Jankari

Specialsakkunnig