KKV selvittää yritysten kokemuksia julkisiin hankintoihin osallistumisesta

KKV kerää yritysten kokemuksia siitä, mitkä asiat vaikuttavat yritysten halukkuuteen osallistua julkisen sektorin tarjouskilpailuihin. Kysely liittyy hankintalain muutosten vaikutusarviointiin.

Suomessa ollaan tilanteessa, jossa kilpailua on hankinnoissa hälyttävän vähän. Vuonna 2021 yli puoleen hankinnoista saatiin kolme tai vähemmän tarjousta. Julkisten hankintojen kehittäminen on aloitettava tutkimalla ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksia Suomessa, jotta toimenpiteet tulee valittua ja kohdennettua oikein.

Julkisuudessa on esitetty erilaisia toimenpiteitä hankintojen tehostamiseksi, joiden vaikutusten arviointi nojaa ulkomailla tehtyihin tutkimuksiin. Ei ole selvää, että ehdotetut toimenpiteet tehostaisivat hankintoja samalla tavalla Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa. Nyt selvitämme tätä tarkemmin.

tutkimusohjaaja Jan Jääskeläinen

KKV lähettää kyselyn otokselle pieniä ja keskisuuria suomalaisia yrityksiä.

 

Lisätietoja 

Jan Jääskeläinen

Tutkimusohjaaja