KKV tarkentaa Helsingin Sanomien 23.5.2021 perintäalaa koskevaan juttuun annettua kommenttia

KKV tarkentaa Helsingin Sanomissa 23.5.2021 julkaistussa perintäalaa käsittelevässä jutussa ollutta asiantuntijansa kommenttia, joka koskee perintäyhtiö CreditVisoria.

CreditVisorin perustaminen sijoittuu ajankohtaan, jolloin perintäyhtiö Alektumin ja sitä seuranneen Annomenin toiminta päättyi perintäluvan menettämisen perusteella. KKV:n asiantuntijan lausunnoista syntyy mielikuva siitä, että CreditVisor olisi perustettu jatkamaan samanlaista perintämenettelyä kuin Alektum ja Annomen harjoittivat. Tästä KKV:llä ei kuitenkaan ole näyttöä. CreditVisor on hankkinut osan Alektumilta ja Annomenilta siirtyneistä saatavista ja perii niitä aktiivisesti myös tuomioistuinperinnällä. KKV ei kuitenkaan ole arvioinut CreditVisorin perintätoiminnan menettelyjen lainmukaisuutta.

Uutista ja sen otsikkoa on päivitetty 10.6.2021. Alkuperäisessä otsikossa ollut ”oikaisu” on muutettu tarkennukseksi. Ensimmäisessä kappaleessa ollut ”KKV oikaisee” on muutettu muotoon ”KKV tarkentaa”.