KKV:n ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistu

Vuotta 2022 käsittelevä vastuullisuusraportti on viraston ensimmäinen.  KKV on sitoutunut omalta osaltaan edistämään Suomen vastuullisuustavoitteiden ja edelleen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden Agenda 2030 toteutumista.

"Vastuullisuus kytkeytyy tiukasti viraston perustehtävään ja strategiaan. Päätöksemme perustuvat tutkittuun tietoon, huolelliseen harkintaan, lakiin ja ratkaisukäytäntöihin. Pidämme jatkuvasti yllä asiantuntijoidemme osaamista."

Pääjohtaja Kirsi Leivo

Raportissa on konkreettisia esimerkkejä KKV:n vastuullisista toimintatavoista ja siitä, miten virasto pitää huolta henkilöstöstään. Raporttiin on avattu KKV:n strategiaa, arvoja, kehittämishankkeiden tavoitteita, toimenpiteitä ja seurantaa.