Kuluttaja-arvosteluille selkeämmät pelisäännöt

Kuluttaja-arvosteluille saadaan uuden lainsäädännön myötä selkeämmät pelisäännöt myös Suomessa. EU:n kuluttajaviranomaisten vuonna 2021 toteuttama valvontakampanja paljasti laajoja puutteita kuluttaja-arvosteluita julkaisevien verkkosivujen käytännöissä. 

Eduskunta sai 17.2.2022 käsiteltäväkseen laajan lakipaketin EU:n Omnibus-direktiivin toimeenpanemiseksi. Osana uutta lainsäädäntöä kuluttajansuojalakiin saadaan tarkemmat säännöt kuluttaja-arvosteluiden julkaisemiselle. Jo ennen nyt voimaan saatettavaa uutta sääntelyä kuluttaja-arvosteluja on voitu arvioida yleisemmän, esimerkiksi mainnonan harhaanjohtavuutta koskevan sääntelyn nojalla. Uudet säännöt tuovat kuitenkin selkeyttä tilanteeseen.  

Lakiesityksen mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajille tietoa siitä, ovatko verkon kuluttaja-arvostelut oikeita, eli ovatko ne todellisuudessa peräisin sellaisilta kuluttajilta, jotka ovat ostaneet tuotteen tai käyttäneet sitä. Verkkokaupan tai -palvelun on myös ilmoitettava, miten asia on varmistettu.

”Yritykset saavat nyt kuluttaja-arvostelujen julkaisemiselle selvät pelisäännöt, joiden mukaan on syytä alkaa toimia. Kuluttajien luottamus on yrityksille tärkeä pääoma, jota kannattaa vaalia. Kun toimitaan oikein, kuluttaja-arvosteluista voi olla kaikille osapuolille merkittävää hyötyä."

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

EU:n valvontakampanja paljasti merkittäviä puutteita

Kuluttajat luottavat usein kuluttaja-arvosteluihin tehdessään ostopäätöksiä. EU:n Market Monitoring Survey -tutkimuksessa selvisi, että esimerkiksi lomamajoitusta varatessaan 71 % kuluttajista hyödyntää muiden kuluttajien kokemuksia.

EU:n kuluttajaviranomaiset toteuttivat loppuvuodesta 2021 yhteisen valvontakampanjan, jossa käytiin läpi 223 kuluttaja-arvosteluita julkaisevaa verkkosivustoa. Kuluttaja-asiamies osallistui myös valvontakampanjaan tarkastelemalla 9 verkkosivustoa.

Jäsenmaiden viranomaisten arvion mukaan noin kaksi kolmasosaa tarkastetuista sivustoista ei riittävällä tavalla tarkistanut, että kuluttaja-arvostelut olivat aitoja. Noin puolet verkkosivustoista ei ilmoittanut, miten arvosteluita kerätään ja käsitellään.