Kuluttaja-asiamiehen linjausta Kaupallinen vaikuttaminen kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa voi kommentoida 18.9. saakka

Kuluttaja-asiamiehen linjausluonnos Kaupallinen vaikuttaminen kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa on julkaistu kommentoitavaksi. Viimeinen päivä kommenttien antamiselle on 18.9.2020.

Kuluttaja-asiamiehen ja Opetushallituksen yhdessä laatima linjaus Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi(2014) sekä kuluttaja-asiamiehen linjaus Koulusponsorointi ja muu markkinointi kouluissa (1997) ollaan korvaamassa siten, että kuluttaja-asiamies laatii yrityksille aiheesta uuden linjauksen Kaupallinen vaikuttaminen kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa.

Luonnos uudeksi linjaukseksi on kaikkien avoimesti kommentoitavissa. Viimeinen päivä kommenttien antamiselle on perjantai 18.9.2020. Kommentit voi lähettää Kilpailu- ja kuluttajavirastoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kkv.fi tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Kilpailu- ja kuluttajavirasto, KKV, PL 5, 00531 Helsinki.