Kuluttaja-asiamies pyytää kommentteja virhevastuuta koskevasta linjauksesta

Kuluttaja-asiamies pyytää kommentteja linjauksesta Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa. Linjauksessa on otettu huomioon vuonna 2022 voimaan tulleet kuluttajansuojalain 5 luvun muutokset.

Kuluttajansuojalaki on muuttunut vuoden 2022 alussa. Uudistuksen taustalla ovat EU:n tavarankauppadirektiivi sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivi.

Kuluttaja-asiamies on valmistellut Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa -linjauksen päivitystä kuluttajansuojalain 5 luvun muutosten vuoksi.

Linjauksen tavoitteena on tukea yrityksiä toimimaan lainmukaisella tavalla tarjoamalla ohjeistusta ja tietoa lain säännösten sisällöstä ja käytäntöön soveltamisesta.

Linjaukset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, lain valmisteluasiakirjoihin ja oikeuskäytäntöön. Niissä esitetään myös kuluttaja-asiamiehen ratkaisuja ja/tai suosituksia. Linjaukset eivät ole velvoittava oikeuslähde, vaan kuluttaja-asiamiehen kannanotto siitä, miten lakia sovelletaan.

Lausunnon antaminen

Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta: Lausuntopyyntö kuluttaja-asiamiehen linjauksesta Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa